Mobilitat

Els desplaçaments dels europeus es realitzen...

...1,1 % en tramvia o metro
...82,6 % en cotxe
...9,5 % en autobús
...6,8 % en tren

 
Es calcula que més de la meitat de la població de Mataró disposa d'un vehicle privat. D'altra banda, en els últims anys s'ha incrementat significativament els usuaris del transport públic urbà. Amb tot, sovint es produeixen situacions de congestió del trànsit; l’estat del qual, a Mataró, es pot conèixer en temps gairebé real.

Per tal de disminuir el trànsit i l'ocupació dels carrers per part dels cotxes, es pot accedir al servei de coordinació de les persones que volen compartir cotxe per anar a treballar, a estudiar o fer altres activitats, i també al servei compartir pàrquing a la ciutat.
 
Aquestes i altres accions formen part del Pacte de Mobilitat que té, entre d'altres objectius, la millora del transport públic, la regulació de l'aparcament i l'augment de la seguretat viària.