Residus

Cada mataroní fa 1,46 kg de deixalles domèstiques al dia, dels quals només un 36,6 % són recollits selectivament.

A les escombraries s’hi llencen molts materials que poden ser separats selectivament: 45,74 % de matèria orgànica; 14,95 % de paper i cartró; 4,03 % de vidre; 18,31 % d’envasos lleugers i un 16,96 % d’altres materials. 
 
Cal tenir present que el millor residu és el que no es genera, i que els residus s'han de recollir de forma separada mitjançant els diferents sistemes que l'Ajuntament posa a l'abast dels ciutadans i ciutadanes: els contenidors verds pel vidre; el contenidors blaus pel paper i el cartró; els contenidors grocs pels envasos; els contenidors marrons per la matèria orgànica; el telèfon del civisme o les deixalleries pels mobles i trastos vells; les deixalleries per runes, ferralla, fusta, pneumàtics, bateries, restes de jardineria, cables elèctrics, olis i altres residus especials. La resta de les deixalles que generem, que no tenen un contenidor propi o un servei específic de recollida, s'han de dipositar als contenidors de rebuig de color gris, entre les 19 i les 21 hores.
 
La ciutat també compta amb un servei específic de recollida de residus per a comerciants i empresaris.

A Mataró hi ha una Ordenança general de residus urbans i neteja viària i un Reglament regulador de la deixalleria municipal i, des de l'any 1985, hi ha ubicada la Planta de tractament de residus sòlids urbans del Maresme, on es tracten la major part dels residus de la comarca que no s'han recollit selectivament.