Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou Consell Municipal per a la Convivència es constitueix amb 30 membres

Escoltar

El nou Consell Municipal per a la Convivència es constitueix amb 30 membres

El Consell Municipal per a la Convivència es reunirà en sessió constitutiva avui, a les 20 h al Saló de Sessions.

Es tracta de la primera reunió d'aquest consell de participació des de la constitució del nou Consistori, donat que cada mandat municipal es renova aquest òrgan consultiu.

Els nous membres del consell són:

. Alcalde - president de l'Ajuntament de Mataró: Manuel Mas i Estela

. Consellera delegada de Relacions econòmiques i institucionals: Pilar Gonzàlez Agàpito

. Comissionat del Pla Nova Ciutadania: Josep Palacios i Manuel

. Tècnica Pla Nova Ciutadania: Elena Carrasco López

. Grup municipal PSC: Eulàlia Mas i Agell

. Grup municipal ICV-EUIA: Montserrat Garcia Amat

. Grup municipal PP: Marc Antoni Fernàndez Domínguez

. Associació club Jama Kafo: Kaoussou Goudiaby

. Associació cultural islàmica Ansar: M. Zein Alnehlawi

. Associació cultural musulmana al Ouahda: Mohamed el Gohoury

. Associació cultural musulmana Annour: Abdeslam el Kaderi

. Associació d'immigrants marroquins a Catalunya €AIMC: Abdelhak el Haddouti         

. Associació Planeta: Michel Badji

. Associació familiar mixta d'africans de Catalunya: Momodou Bah Jim

. Associació Muso Kafo: Adama Cham

. Associació de mediadors "vine amb mi": Badia Bouia

. Federació d'associacions de veïns de Mataró: Àngel Prats Palencia

. Associació de veïns de Rocafonda: Cristina Sarrà

. Associació de veïns de Cerdanyola: Alfonso Nievas

. Associació de veïns de el Palau: Antonia Bermúdez

. Centre d'acolliment per a africans Sant Pau: Ferran Moreno

. Càrites interparroquial de Mataró: Carme Bustos Allué

. Centre d'informació per a treballadors estrangers €CITE: El Hasse M. Idrissa Djiba

. Creu Roja - assemblea local: Santi de Arcos Milà

. Moviment Educatiu del Maresme: Jaume Aguilar Vallés

. ICS - Centres d'atenció primària de Mataró: Rafael Rodríguez Rodríguez

. Salesians Sant Jordi: Pepe Abascal

. Associació infantil i juvenil casal Xerinola: Maria Torner Rodríguez

. Centre de normalització lingüística: Carme Torrelles Surís

. A títol personal: Beatriz Ballestín González

Què és el Consell Municipal per a la Convivència?

El consell Municipal per a la Convivència és un organisme de participació per tractar els aspectes que fan referència al respecte i la convivència entre les persones, i la defensa dels drets i deures que tenim com a ciutadans.

L'organisme, que té com a àmbit d'actuació la ciutat de Mataró, té caràcter consultiu i assessor.

Objectius del Consell

. Ser observatori social, mantenint un diàleg entre l'Administració municipal i els diferents interlocutors socials, en matèria de ciutadania, convivència i immigració.

. Promoure actuacions que garanteixin els drets i les llibertats i afavoreixin la integració social de les persones.

. Fomentar el diàleg intercultural i la convivència.

. Sensibilitzar la població sobre les diversitats culturals com a riquesa basada en la convivència i el respecte mutu.

Funcions del Consell

. Aportar, des del teixit associatiu, entitats i administracions, informació de la realitat social, necessitats i experiències que resultin d'utilitat per a la cohesió social.

. Analitzar la informació que arribi al Consell tenint en compte les causes i les repercussions socials.

. Proposar vies de resolució de conflictes, actuacions que millorin o potenciïn la convivència, així com campanyes de sensibilització en els temes que ho requereixin.

. Impulsar l'assoliment dels drets i deures de tots els ciutadans residents a la ciutat.

. Acordar i consensuar línies de treball i propostes d'actuació conjunta.

A més canalitzarà i, si s'escau, donarà curs als informes, acords, propostes i estudis que es desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents, mitjançant proposta de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals.

Els acords, informes, propostes i estudis elaborats pel Consell tindran caràcter no vinculant per a l'Ajuntament; no obstant, l'Ajuntament de Mataró determinarà les línies generals de les seves polítiques tenint en consideració les propostes que formuli el Consell.

Es mantindrà informat al Consell del disseny, l'execució i l'avaluació del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, tot recollint les seves aportacions i propostes.