Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d'Integració Laboral gestiona en 5 anys més de mil ofertes de treball per a discapacitats

Escoltar

El Servei d'Integració Laboral gestiona en 5 anys més de mil ofertes de treball per a discapacitats

El president de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), Antoni Civit, ha presentat avui el balanç dels 5 anys de col.laboració entre l'Ajuntament, l'associació Grup d'Invàlids de Mataró i Maresme (GIMM) i la Federació ECOM que té com objectiu la millora de l'ocupació de les persones amb discapacitat del Maresme.

Des de fa 5 anys el Departament de Serveis Socials i l'IMPEM van signar amb el GIMM i la Federació ECOM un conveni de col.laboració amb la finalitat de treballar plegats per a la integració sòciolaboral de les persones amb discapacitat física de la comarca. Així es va posar en marxa el Servei d'Integració Laboral al Maresme (SIL-MAR), aquesta prestació està incorporada al Servei Local d'Ocupació de l'IMPEM.

Per donar més cobertura a aquest servei el gener de 2002 aquestes mateixes entitats i el Centre de Sords del Maresme van signar un conveni per posar en marxa un servei específic per a la integració laboral de les persones amb problemes d'audició.

A través d'un equip de tècnics especialitzats del SIL-MAR i el suport tècnic de l'IMPEM, des de la posada en marxa del conveni s'han atès 334 persones amb discapacitat (688 en el Maresme), s'ha informat a 347 empreses de Mataró i zona d'influència, s'han gestionat 1.071 ofertes de treball i s'han realitzat 499 contractes laborals a empreses ordinàries.

Un altre dels objectius del conveni és conscienciar a les empreses que les persones amb discapacitat estan també preparades professionalment i informar-los de la Lismi, llei que obliga a les empreses de més de 50 treballadors a reservar un 2% de les places per a aquest col.lectiu.

L'IMPEM per tal de sensibilitzar a les empreses en aquest sentit ha organitzat per aquest any el seminari formatiu "La responsabilitat social de l'empresa en el segle XXI", que pretén analitzar els factors que formen part de la responsabilitat social i la incidència que pot tenir en la rendibilitat econòmica i social, a finals de 2004 es farà un reconeixement a les empreses més responsables socialment.

Persones amb discapacitat, la inserció laboral i els SIL

L'enquesta sobre discapacitat realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística i la Fundació ONCE l'any 1999 mostrava la següent situació referida a la població entre els 16 i 64 anys:

 

Població inactiva: 68 %

 

 

Població activa:    32 %

Ocupats:    74 %

 

Aturats:      26 %

Homes:    22 %

Dones:     33 %

Per intentar millorar aquesta situació la Federació ECOM en els 90 crea els Serveis per a la Integració Laboral (SIL) per a persones amb discapacitat que ofereixen orientació als demandants d'ocupació, assessorament, suport, formació, pràctiques en empreses i dinamització i millora de l'eficàcia en l'estratègia individual de recerca d'un lloc de treball.

També faciliten l'accés d'aquest col.lectiu als serveis o programes de foment de l'ocupació de les administracions públiques i entitats privades.

A més els SIL, que és una prestació gratuïta, ofereixen a les empreses els seus serveis d'informació, gestió d'ofertes i preselecció de candidats.

Els SIL es van iniciar a Sabadell i al llarg dels anys s'han anat expandint per diferents comarques catalanes. El 1998 es va establir el primer equip al Maresme amb finançament el al principi del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i després ha passat a mans de la Generalitat de Catalunya amb la col.laboració de l'Ajuntament de Mataró pel que fa a infrastructures i subministraments.

El Servei d'Integració Laboral al Maresme (SIL-MAR) s'ubica a l'IMPEM.