Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament inicia l'esporgada de 5.025 arbres de 40 espècies diferents

Escoltar

L'Ajuntament inicia l'esporgada de 5.025 arbres de 40 espècies diferents

El Servei de Manteniment de l'Ajuntament ha iniciat aquest mes de novembre la campanya de poda tardor-hivern 2003-2004. Aquesta campanya, que està previst que finalitzi el 5 de març, podarà un total de 5.025 arbres, classificats en 40 espècies diferents.

Les cinc espècies més esporgades seran: Platanusxhispanica (1.269 ut.), Pinus pinea (567 ut.), Tipuana tipu (466 ut.). Morus alba (39 ut.), Phytolacca dioica (23 ut.).

Aquests treballs segueixen el mateix criteri dels darrers anys i tenen com objectiu podar únicament aquells exemplars que ho requereixin, aconseguint una millora estètica i funcional dels arbres de la ciutat. Depenent de la ubicació i espècie d'arbre s'efectuarà un tipus de poda o un altre, també es considera el tamany, la floració, la proximitat de les capçades a façanes d'edificis o a les línies elèctriques.

Un altre dels objectius és reduir el nombre d'arbres podats i les esporgades dràstiques al mínim per tal de prolongar la vida dels exemplars i continuar una política d'actuar només en els casos que sigui necessari.

Tipus de poda

El Servei de Manteniment utilitza 4 tipus diferents de poda:

L'esporgada de brocada és la que elimina moltes branques, a fi de reconduir aquells arbres que presenten greus defectes de formació o que han patit esporgades intensives.

L'esporgada de formació és la que es fa per potenciar l'estructura natural de l'arbre, a fi que s'adapti a l'indret on viu. Aquesta modalitat es reserva als exemplars més joves i de plantació recent.

La poda de neteja és la que pretén eliminar tot el brancam o brots que malmeten  la configuració estructural de l'arbre. També s'utilitza per a l'eliminació de totes les branques malmeses pel vent, pluges o accidents de circulació. Bàsicament consisteix en una poda suau d'eliminació de branques seques o malformades.

Quant a la poda de seguretat, és la que suprimeix les branques que toquen o estan molt a prop de xarxes elèctriques, d'obertures o que dificulten la correcta visibilitat dels semàfors o senyals de circulació. També inclou l'eliminació dels denominats "xucladors" o rebrots que malmeten l'estructura de l'arbre i minven el seu vigor.

Organització del treball

Un grup de 10 persones entre oficials, caps de colla i peons de la secció de Jardineria del Servei de Manteniment amb el reforç del grup de trasllats formen l'equip que porten a terme els treballs de poda.

A més, es compta amb un camió que remolca una trituradora per tal d'aprofitar les restes dels arbres i d'un segon camió com a reforç en cas necessari. També hi ha un furgó per al transport dels materials i d'un furgó descobert per portar el personal, material més voluminós i la senyalització.

Les branques, fulles i troncs dels arbres resultat de les podes es trituraran i s'emmagatzemaran per després fer-ne un tractament i selecció per utilitzar-les com a mulch en diversos parterres de la ciutat. Aquest sistema d'encoixinament ajuda a millorar l'estructura del sòl, conserva el grau d'humitat i evita l'aparició de males herbes en els parterres d'arbustiva.

En aquesta campanya, a diversos indrets de la ciutat, degut al tamany dels exemplars, caldrà la utilització d'un camió grua per motius de seguretat.

Es pararan els treballs de poda durant les festes de Nadal (del 22 de desembre al 6 de gener) com a mesura de seguretat degut al fort increment de vianants i de circulació rodada.