Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament obre el concurs per construir i gestionar els dos restaurants del nou passeig marítim

Escoltar

L'Ajuntament obre el concurs per construir i gestionar els dos restaurants del nou passeig marítim

El Ple municipal del passat 2 d'octubre va aprovar el plec de condicions econòmicoadministratives i tècniques que regiran la concessió per a la construcció i explotació dels dos edificis destinats a restauració que s'instal·laran al nou tram del passeig marítim.

Concretament, els dos mòduls estaran situats a l'espai situat al front marítim davant del carrer de Sant Agustí (antic Ca l'Alberto) i l'altre ubicat al costat del Cargol (antic Can Dimas).

Donat que estaran situats a la zona marítimoterrestre, els projectes han de seguir el reglament general de la Llei de Costes i, a més, l'Ajuntament ha d'obtenir una concessió específica del Ministeri de Medi Ambient, que va ser sol·licitada el passat mes de març.

L'Ajuntament pretén unificar l'estètica i volumetria d'aquests edificis com a element per millorar la imatge de la façana marítima i per aquest motiu ha definit un projecte bàsic que marca les pautes generals de com han de ser aquests restaurants. L'objectiu és que els nous establiments formin un conjunt harmònic amb les guinguetes de temporada que s'instal·len al front marítim.

La concessió dels restaurants es farà a través d'un concurs i procediment obert en el qual els interessats hauran d'elaborar el projecte de les obres i instal·lacions seguint les prescripcions del projecte bàsic elaborat per l'Ajuntament, l'execució d'aquestes obres i instal·lacions i l'explotació del servei de restaurant.

L'edifici tipus establert per l'Ajuntament és de 150 m2 (100 m2 tancats i 50 m2 de terrassa) i té geometria cúbica. La coberta serà metàl·lica de color blanc sobre pilars metàl·lics, les parets seran de formigó revestides interiorment amb rajola i l'exterior s'acabarà amb fusta.

El concurs s'iniciarà una vegada hagi aparegut l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i a partir d'aquí se seguiran tots els passos reglamentaris: l'obertura de pliques i després la mesa de contractació n'adjudicarà el concurs.

Una vegada comencin les obres d'instal·lació dels mòduls els propietaris tindran un termini de 8 mesos per enllestir-los. Tot i això, el lliurament de les concessions als adjudicataris quedarà supeditat a què l'Ajuntament obtingui la concessió per part del Ministeri de Medi Ambient. Si la concessió administrativa no es resolgués, el concurs quedaria sense efecte.