Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament rep un ajut del Consell Català de l'Esport per construir el nou poliesportiu de Cirera

Escoltar

L'Ajuntament rep un ajut del Consell Català de l'Esport per construir el nou poliesportiu de Cirera

L'Ajuntament ha rebut una subvenció del Consell Català de l'Esport de la Generalitat per la construcció del nou pavelló poliesportiu de Cirera, el projecte del qual va ser aprovat pel Ple el 4 de juliol del 2002.

El nou poliesportiu, que s'ubicarà en un solar de titularitat municipal situat a la cruïlla de l'avinguda del Corregiment amb el carrer de Terrassa, quedarà situat a prop del poliesportiu de Cirera ja existent.

L'obra de l'edifici té un pressupost de 2.731.576,86 euros i la subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport és de 435.132,76 euros (16%).

De totes maneres, la inversió que l'Ajuntament farà en aquest àmbit pujarà un total de 3.938.772 euros, donat que per a que les instal·lacions puguin entrar en funcionament és necessari dotar-les d'equipament esportiu (429.496 euros), urbanitzar els entorns (358.196 euros) i traslladar el camp de futbol 7 que hi ha a hores d'ara (150.253 euros). Per altra banda, l'Ajuntament aprofitarà també per reurbanitzar un tram del carrer de Terrassa (269.253 euros).

Està previst que els treballs de construcció de l'edifici comencin a final del 2004 i s'enllesteixin a mitjans del 2006.

Característiques del poliesportiu

El solar on es construirà el nou equipament té una superfície de 8.975 m2, dels quals 3.582 m2 seran ocupats pel pavelló.

L'edifici tindrà uns 8 metres d'alçada i combinarà l'obra vista amb una coberta metàl·lica, el disseny de la qual ha estat concebut arquitectònicament com si es tractés d'una cinquena façana, és a dir, que s'ha tingut una cura especial en el tractament de la teulada donat que serà molt visible des dels edificis de l'entorn.

Prioritat a la pràctica de l'handbol

El nou poliesportiu permetrà la pràctica de diferents activitats esportives, però la prioritat d'ús serà l'handbol. El Patronat Municipal d'Esports i el club Joventut Handbol Mataró van treballar conjuntament en la definició i possibles usos dels espais, que finalment quedaran distribuïts de la següent manera:

Espais esportius

a) Pista de 44x42metres. Aquestes mides permeten dues pistes reglamentàries per competició de handbol simultàniament (40 x 20), a més d'altres esports de sala (bàsquet, futbol de sala, voleibol€).

b) Sala de musculació per a entrenaments específics que es practiquen a la instal·lació.

Espais complementaris

a) A nivell de pista: 6 vestidors adaptats per a 18 persones amb dutxes, serveis i taquilles, 3 vestidors adaptats per a àrbitres, farmaciola i control de dopatge, 2 serveis sanitaris adaptats, 2 magatzems per material esportiu i dels clubs, un magatzem de material de la instal·lació, un magatzem de la sala de musculació, una bugaderia, una sala de neteja, un vestíbul-recepció i sala de control d'accessos, i la sala d'instal·lacions elèctriques.

b) A nivell de grades: grades fixes per a 282 espectadors (ampliables fins a 686 amb una graderia mòbil), serveis sanitaris per al públic, vestíbul i bar, despatx de l'administració i sala de control de pista.

Mesures d'estalvi energètic

La mesura d'estalvi energètic més destacable es basa en la utilització del Tub verd, a través del qual s'aconseguirà aigua calenta sanitària i també es podrà realitzar el condicionament de l'aire.

Però el Servei d'Obres de l'Ajuntament també ha tingut en compte altres mesures en el disseny de l'edifici com ara la bona orientació, forma i disposició de les obertures de la instal·lació i l'aïllament tèrmic dels tancaments exteriors (coberta).