Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'adhereix al Manifest en Defensa del Dret Civil Català

Escoltar

L'Ajuntament s'adhereix al Manifest en Defensa del Dret Civil Català

Els grups municipals Socialista, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa i d' squerra Republicana de Catalunya van presentar, al Ple municipal del passat 2 d'octubre, una proposta de resolució perquè l'Ajuntament s'adherís al Manifest en Defensa del Dret Civil Català.

La proposta, que va ser aprovada, pretén que la Generalitat mantingui la seva competència exclusiva en matèria de dret civil i que es retirin els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Govern de l'Estat contra la Primera llei del Codi Civil de Catalunya, contra la llei de l'accessió i l'ocupació i contra la llei dels drets reals de garantia.

Així, la Comissió de Juristes per la Defensa del Dret Català ha aprovat un Manifest en Defensa del Dret Civil Català en el qual insta a l'Ajuntament a prendre els següents acords:

. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament a la proposició no de llei sobre la defensa de la competència del Parlament de Catalunya en matèria de Dret Civil, aprovada pel propi Parlament el 26 de juny de 2003.

. Manifestar el recolzament de l'Ajuntament al Manifest en Defensa del Dret Civil Català aprovat per la Comissió de Juristes en Defensa del Dret Civil Català.

. Comunicar el presenta acord a la presidència del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a la presidència del Govern de l'Estat, i traslladar-lo a la Comissió de Juristes per a la Defensa del Dret Català.