Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur a Mataró segueix pujant però encara es manté per sota la taxa de Barcelona i d'Espanya

Escoltar

L'atur a Mataró segueix pujant però encara es manté per sota la taxa de Barcelona i d'Espanya

L'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, en el seu butlletí trimestral número 30 analitza les dades del segon trimestre de 2003 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

A l'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró1hi havia enregistrades 3.984 persones desocupades a finals del mes de juny de 2003. Amb aquesta xifra, les llistes de desocupats s'han engreixat un 11,9% en el darrer any. Però aquest creixement de l'atur ha estat per sota del que es va produir en el mateix trimestre de 2002 (17,3%).

Així, amb 3.984 desocupats a la ciutat, la taxa d'atur registrat se situa en el 7,6% (segons població activa de l'any 1996). Amb les primeres dades provisionals de la població activa segons el cens de 2001, la taxa d'atur registrada se situaria en el 6,5%, per sobre la taxa de Catalunya (6,1%), i per sota la de la província de Barcelona (6,7%) i la d'Espanya (8,5%).

L'atur en homes i dones

Les dones de Mataró1continuen registrant taxes d'atur sensiblement superiors a la dels homes

Tant homes com dones han registrat en el darrer any el mateix creixement en el nombre de desocupats (11,9%). En la comparativa trimestral, els homes n'han sortit més afavorits que les dones, ja que mentre els primers reduïen el nombre d'aturats (-2,2%), entre les dones el nombre de desocupades creixia en 49 persones (un increment del 2,3%).

El fet que en ambdós sexes l'atur hagi crescut al mateix ritme, fa que es mantingui el diferencial d'aturats entre homes i dones. Així, el 45,4% dels desocupats registrats a Mataró1són homes (1.807 persones), mentre que les dones representen el 54,6% dels desocupats (2.177 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,7% mentre que en les dones és del 10,4%.

Per edats, el grup dels més joves (menys de 25 anys) ha estat qui més ha vist créixer el nombre de desocupats, un 18,4% més que fa un any, i ja són 585 els desocupats d'aquest grup d'edat. Pel que fa als desocupats amb més de 44 anys, aquests han crescut un 14,1% en els darrers dotze mesos, i situa el nombre de desocupats en 1.646 persones (41,3%). El fet de tenir un edat avançada dificulta encara més les opcions de trobar feina. Només el 10,2% de contractes comunicats a l'OTG I de Mataró han estat destinats als majors de 44 anys, quan aquest col·lectiu representa més del 40% dels aturats registrats a la mateixa oficina.

Distribució per sectors econòmics

En els cinc sectors econòmics de la ciutat s'ha registrat un creixement en l'atur al llarg del darrer any. Entre els dos principals, indústria i serveis, que acumulen respectivament el 41,9% i el 40,2% dels desocupats de Mataró1, s'ha registrat un creixement del 8,3% i de l'11,9%. Els sectors amb menys nombre de desocupats, l'agricultura i el col·lectiu que busca la seva primera feina, ha estat on l'atur registrat ha crescut amb més intensitat, superant un augment superior al 25%. A la construcció, el creixement de la desocupació ha estat prou intens, amb un 18,5% més de desocupats que fa un any. Aquest increment és la meitat del registrat en el mes de juny de 2002.

En la comparació trimestral, la construcció i els que busquen la seva primera feina han estat els sectors més afavorits al reduir-se el nombre de desocupats en un 8,1% i un 29,8%, respectivament. Els tres sectors restants han vist engreixar el nombre de desocupats a les seves llistes.

Entre els titulats universitaris és on més ha crescut l'atur en els darrers dotze mesos

A l'OTG de l'Esplanada els desocupats amb estudis universitaris són els que més han crescut el darrer any (39 persones, un 24,4%). Però és entre els que tenen estudis primaris on l'increment de la desocupació (11,3%) té més importància, ja que aquest col·lectiu té enregistrats 3.279 desocupats, el 82,3% dels aturats de Mataró1.

Respecte fa tres mesos, el creixement més acusat de l'atur ha estat entre els universitaris, amb un 13,7% més de desocupats. En els desocupats amb estudis primaris el creixement ha estat pràcticament nul (0,15%), mentre que entre els que tenen estudis secundaris la desocupació s'ha reduït un 3,8%.

Evolució de la contractació

Un trimestre més la temporalitat continua sent la tònica dominant en la contractació, ja que el 63,1% dels contractes comunicats a l'OTG de l'Esplanada han estat d'una durada inferior als sis mesos. Per contra la contractació indefinida ha acaparat el 10,9% dels contractes de l'OTG.

Per sexes, les dades del segon trimestre situa la contractació femenina per sobre la masculina. Així, les dones han concentrat el 50,8% dels contractes del trimestre, davant del 49,2% de la contractació masculina.

Per grups d'edat, més de la meitat dels contractes han estat per als que tenen entre 25 i 44 anys. En segon lloc se situa el col·lectiu dels més joves (menors de 25 anys), amb el 39,5%. Els majors de 44 anys, que tenen el 41,3% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 10,2% dels contractes comunicats.

En la distribució per sectors, 7 de cada 10 contractes que es comuniquen a Mataró1corresponen al sector serveis. La indústria, el segon sector econòmic de la ciutat, n'acapara el 15,7% i la construcció se n'endú l'11,3%.

[1] Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.