Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer de Sant Pau es convertirà en un vial per a vianants

Escoltar

El carrer de Sant Pau es convertirà en un vial per a vianants

Dilluns, 13 de setembre, començaran les obres de reurbanització el carrer de Sant Pau, un petit vial situat a l'Eixample de Mataró, entre els carrers d'Argentona i de Sant Sadurní.

El passat mes de març la Junta de Govern local va aprovar inicialment el projecte que s'ha presentat als veïns en dues reunions informatives.

La principal novetat del projecte és la conversió en zona de vianants del carrer de Sant Pau, la calçada del qual encara és avui d'antigues llambordes. A més, a banda de la pavimentació a un únic nivell, es modernitzaran els serveis (clavegueram i aigua potable) i se soterraran o traslladaran els cables de les línies elèctriques i de telèfon aèries que creuen el carrer. Aquesta iniciativa farà més agradable la perspectiva visual del carrer, que té només 67 metres de longitud i una amplada variable d'entre 4,60 i 5 m.

Les obres tindran una durada aproximada de 3 mesos i representaran una inversió de 79.986,67 €, dels quals 18.397,70 corresponen concretament al desplaçament de les línies elèctriques aèries. L'empresa que les realitzarà serà Construcciones A.Feu, SA.

Paviment a un sol nivell

El paviment del carrer serà a un sol nivell i es diferenciaran pel tipus de material la calçada i les voreres. El carrer tindrà un lleu pendent cap al centre del 2% per facilitar el drenatge de les aigües pluvials superficials.

La calçada, de 2,70 m d'amplada, es farà amb paviment de llamborda de formigó i, al centre, hi haurà un encintat i recollida d'aigua de 30 cm d'ample realitzat amb la mateixa llamborda.

La zona de voreres tindrà entre 0,80 i 1,5 m d'amplada i es realitzarà amb paviment de peces de pedra artificial. Mentre a les confluències amb el carrer de Sant Sadurní, les voreres es pavimentaran amb panot, les del carrer d'Argentona es pavimentaran amb peces de pedra artificial. Per últim, es formarà un gual a l'entrada i sortida del carrer de Sant Pau per al pas dels vehicles dels residents i en el conjunt de l'obra s'ha aplicat, a més, la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.

Clavegueram, aigua potable i enllumenat

El col·lector general que passa per sota el carrer està en bon estat, així que les obres que la companyia Aigües de Mataró (AAMSA) realitzarà se centraran en fer un nou pou de registre, renovar els embornals i les escomeses existents i connectar els baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals a la claveguera del carrer.

AAMSA s'encarregarà a més de la renovació completa de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Per la seva part, el projecte ha posat una especial atenció en l'eliminació dels cables de llum i telèfon que creuen a banda i banda el carrer. Es preveu el soterrament dels encreuaments de les línies aèries d'electricitat i de telefonia que hi ha sobre el carrer i el grapat a les façanes de les línies elèctriques que transcorren de manera longitudinal.

Pel que fa a l'enllumenat, està prevista la substitució dels 4 punts de llum existents i, en la mateixa ubicació, s'hi col·locaran punts de llum sobre el suport de braç, amb làmpades de vapor de sodi i equip de doble nivell (llums d'eficiència energètica).