Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla director del clavegueram preveu una inversió de 37,5 milions d'euros en 15 anys per millorar la xarxa

Escoltar

El Pla director del clavegueram preveu una inversió de 37,5 milions d'euros en 15 anys per millorar la xarxa

El Ple va aprovar el passat 12 de febrer el Pla director del clavegueram de Mataró, que planifica un seguit d'actuacions destinades a millorar el funcionament de l'actual xarxa per evitar el risc de desbordament en cas de pluges importants.

El pla director del clavegueram representarà una inversió de 37,5 milions d'euros i les actuacions les desenvoluparà l'empresa municipal Aigües de Mataró, responsable de la gestió i manteniment de la xarxa.

Les actuacions, que s'executaran en tres fases entre els anys 2004 i 2018, són de 5 tipus:
-Obra nova: 223 obres en col·lectors, amb una longitud total de 14.958 metres.
-Rehabilitació del clavegueram per evitar col·lapses o disfuncions.
-Construcció de dipòsits antidesbordament del sistema unitari (anti DSU).
-Telecontrol i ampliació del sistemes informàtics.
-Manteniment i renovació de la xaxa: embornals i nous pous de registres.


Les tres fases del pla director


Fase I Actuacions prioritàries. 2004-2007. Inversió: 9,6 milions d'euros :

-Construcció de 2.980 metres de nous col·lectors, millora i renovació de la xarxa, 200 nous embornals i 255 pous de registre.

-Implantació del sistema de telecontrol.
-Rehabilitació d'una part del Desviament en el tram de l'avinguda d'Amèrica comprès entre la Carr. de Mata i le C/. Pascual d'Aragó.

-Construcció de dipòsits anti descàrregues dels sistemes unitaris (anti DSU), destinats a evitar la contaminació per sobreeixida a la zona de platja del nou passeig marítim, en els tres punts d'abocament actuals.

Actualment, ja estan en marxa actuacions a la xarxa sota La Riera, el carrer de La Palma i la plaça de Joan Fiveller, aprofitant que l'Ajuntament fa enguany obres de reurbanització. Els propers projectes a fer-se realitat seran el col·lector del carrer de Miquel Biada i el del passeig Ramon Berenguer III, que estan en fase de licitació.

Fase II. 2008-2013. Inversió: 12,2 milions d'euros

-Construcció de nous col·lectors, millora i renovació de la xarxa, nous embornals i pous de registre i reparació de la resta de la coberta del Desviament.

Fase III. 2014-2018. Inversió: 15,7 milions d'euros

-Construcció dels dipòsits anti DSU necessaris per recollir els excessos d'aigua de pluja que s'aboquen al medi receptor en els 17 sobreixidors existents, emmagatzemant l'aigua mes contaminada, i bombejant-la quan el col·lector interceptor tingui capacitat per admetre el cabal i la depuradora per tractar-la.

Diagnòstic previ


El pla director té com a antecedent l'anàlisi i diagnòstic acurat que l'empresa municipal Aigües de Mataró va realitzar el 1993 i que porta per títol "Pla preliminar de desenvolupament de la xarxa de clavegueram de Mataró". Fruit d'aquest pla preliminar, s'han construït nous col·lectors i s'ha ampliat la xarxa.

La superfície de drenatge que és objecte del pla és de 9 km2, que corresponen a l'àrea de la ciutat bàsicament urbanitzada (la conca de Sant Simó no està inclosa). Actualment, sota els carrers de Mataró hi ha 190 Km de xarxa de clavegueram, dels quals 174 són de canonades i 16 de galeries. A més, en total hi ha 4.000 pous de registre i 6.000 embornals.

El clavegueram està organitzat en un sistema unitari, és a dir, la xarxa compleix la doble funció d'evacuació de les aigües pluvials i de les residuals. Només en alguns dels polígons industrials, i a les urbanitzacions existents a la part mes alta de la ciutat, el sistema és doble, el que tècnicament es coneix com a sistema separatiu.

Per a l'elaboració del Pla director del Clavegueram s'ha tingut en compte les obres realitzades i previstes en el Pla preliminar, el pla urbanístic de la ciutat i la previsió de suportar una pluja de retorn de 10 anys (paràmetre establert per la normativa vigent).

Tenint en compte aquest paràmetre de pluja tipus s'ha pogut dissenyar un mapa de la inundabilitat actual de Mataró, del qual es conclou que el 51% de la xarxa funcionaria còmodament, el 31% de la xarxa treballaria sota pressió i hi hauria un índex de desbordament en un 18% de la xarxa. L'objectiu del Pla director del clavegueram és que, un cop acabades totes les actuacions previstes, el mapa canviï considerablement evitant la totalitat dels desbordaments i fent que amb aquesta pluja-tipus el 65% de la xarxa pogués funcionar còmodament i un 35% sota pressió.

La història del clavegueram de Mataró


-1878. L'enginyer Melcior de Palau i l'arquitecte Emili Cabañes presenten la xarxa de clavegueres en el seu Projecte de rectificació i eixample de la ciutat.

-1894. Projecte de clavegueram de l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch.
-1912. S'aprova el projecte de Desviament de la riera de Cirera cap a Sant Simó, que es fa realitat el 1916.
-1950-90. Desenvolupament urbanístic i fort i ràpid creixement demogràfic, que fa que la ciutat presenti dificultats de drenatge.

-1993. Pla preliminar de desenvolupament de la xarxa de clavegueram de Mataró.