Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El ple aprova per unanimitat una proposta de resolució contra la violència de gènere

Escoltar

El ple aprova per unanimitat una proposta de resolució contra la violència de gènere

El ple va aprovar ahir una proposta de resolució de tots els grups municipals contra la violència de gènere. El grup municipal del PP havia presentat una moció en l'anterior sessió plenària, que va quedar llavors sobre la taula amb l'objectiu de redactar un text que fos assumit per unanimitat.

El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:

"La violència de gènere és una de les pitjors lacres que pateix actualment la nostra societat. I a Espanya, concretament, és un problema molt greu que no deixa de créixer any rera any. Entre els anys 2001 i 2003 varen ser assassinades al nostre país 168 dones, mentre que en el que portem d'any ja han mort 30 dones a mans de les seves parelles. És per tant, una realitat que, lluny d'erradicar-se, s'està consolidant com un fenomen global al que cap sector de la societat resta immune. En definitiva, fan falta mesures serioses i fermes per combatre aquest problema ja que fins ara les existents no han resultat efectives.

Actualment, des de les diferents Administracions, es poden realitzar accions reals i concretes per lluitar contra aquesta situació, malgrat que encara avui ens manqui un llei integral contra la violència de gènere que reguli de manera legal les mesures a prendre davant d'aquestes greus i complexes situacions.

És per això que, des de l'Ajuntament de Mataró, l'any 2002 es va aprovar una moció a petició del Consell d'Igualtat d'Oportunitats per tal de deixar palès el nostre rebuig a la violència de gènere, demanant a les diferents Administracions competents l'assumpció de les seves responsabilitats per tal d'erradicar aquest greu problema social.

Posteriorment, l'Ajuntament de Mataró, dins el Pla d'Igualtat d'Oportunitats, es va posar a treballar en el desenvolupament d'un Protocol d'actuació per l'atenció i la derivació a la dona víctima de violència de gènere. En aquest treball hi van col·laborar professionals del camp jurídic, social, sanitari i policial, a més de diverses Administracions. Així, es va poder aprovar el Protocol al desembre del 2003 i, actualment, està en marxa dins la nostra ciutat a través dels recursos existents.

Tot i així, hem de continuar rebutjant i fent palesa la nostra indignació davant aquests fets, i manifestar la voluntat de continuar posant els mitjans necessaris per erradicar-los, en col·laboració amb les altres administracions i organitzacions socials.

A més, des de l'Ajuntament hem de promoure un profund canvi cultural en la nostra societat que pugui modificar els comportaments i, en conseqüència, aquesta realitat. Per tant, cal treballar amb la sensibilització envers aquesta lacra social que persisteix any rere any, sense cap avenç positiu.

És per aquest motiu que proposem al Ple l'adopció del següents ACORDS:

1.- Manifestar la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen violència de gènere i fer una crida al conjunt de la societat perque mostri també el seu rebuig a qualsevol expressió de violència de gènere i col·labori activament per establir una pacífica convivència entre homes i dones, en una societat en constant canvi i evolució que està modificant també, els rols i competències tradicionals.

2.- Manifestar en el Ple municipal de l'Ajuntament, i a través de la manifestació que es consideri més adient, el rebuig a la violència de gènere i el nostre recolzament a les seves víctimes. Des de la Junta de Portanveus es decidirà, quan es cregui convenient i en el moment que s'escaigui, de quina manera el Ple es manifestarà per mostrar el seu rebuig a aquesta situació que provoca víctimes innocents.

3.- Reforçar les campanyes de sensibilització entre els estudiants d'ESO de la nostra ciutat, per tal d'incidir des de ben aviat en les conductes dels i les joves, així com també les campanyes sobre la igualtat de drets home-dona, adreçades a tota la població en general

4.- Reforçar les campanyes de sensibilització general amb l'objectiu de que les persones que tinguin coneixement de que en alguna llar es produeixin maltractaments puguin denunciar-ho amb garantia de protecció de la seva identitat, i permeti fer la comprovació a la policia.

5.- Realitzar un seguiment semestral del desenvolupament del Protocol d'actuació per l'atenció i la derivació a la dona víctima de violència de gènere a la nostra ciutat, i donar comptes a la Comissió Informativa del Serveis Personals per tal de poder valorar el seu funcionament i els recursos existents.

6.- Demanar a la Generalitat i a l'Estat una millor coordinació de totes les Administracions Públiques per treballar conjuntament, i així aconseguir una major i més eficaç protecció a les víctimes, com també la persecució dels corresponents delictes."