Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l'Ajuntament demana un nou impuls en la protecció social de les persones dependents

Escoltar

El Ple de l'Ajuntament demana un nou impuls en la protecció social de les persones dependents

El Ple de l'Ajuntament va aprovar dijous passat per unanimitat una proposta conjunta de tots els grups municipals demanant un nou impuls en la protecció social de les persones dependents.

La part dispositiva d'aquesta declaració institucional recull el text següent:

"La protecció de les persones dependents, siguin ancians o persones amb discapacitat permanent o transitòria, i amb independència de la seva edat, ha de situar-se com a màxima prioritat del conjunt de les administracions.

Així mateix, els canvis demogràfics, econòmics i socials dels darrers anys han tingut, i seguiran tenint en els propers anys, una profunda influència sobre l'impacte social que provoca aquest fenomen. La incorporació de la dona al treball i els canvis en la família tradicional han coadjuvat a un debilitament de la xarxa d'atencions informals que ajudaven les famílies amb persones amb necessitats d'atencions.

A més les persones que no poden realitzar sense ajuda les activitats essencials de la vida quotidiana com la higiene, l'atenció personal, la mobilitat, l'autonomia i l'autogovern, poden veure agreujada la seva situació per altres factors com l'envelliment, la soledat i la pobresa.

Per tant, les administracions han d'impulsar un model de protecció social que fomenti la conciliació de la vida familiar i laboral, que sigui més descentralitzat, tant a nivell autonòmic com local, amb competències i dotacions pressupostàries que facin efectiva aquesta descentralització i garanteixin una implementació efectiva i eficient de les polítiques de protecció".

Els acords del Ple

1.- Instar al Govern de l'Estat que consideri la protecció a les persones dependents com un dret universal i exigible.

2.- Instar al Govern espanyol que adopti les mesures necessàries en favor d'una protecció específica de les persones amb dependència, amb tres eixos de resposta € seguretat social, sanitat i serveis socials € i tres nivells de responsabilitat pública € estatal, autonòmic i local.

3.- Reivindicar el reconeixement explícit perquè les institucions catalanes puguin desenvolupar mecanismes complementaris per aquesta prestació social en el marc d'un sistema de protecció social català més proper a les necessitats de les persones i dels territoris.

4.- Comprometre el conjunt de les administracions públiques a aconseguir els objectius següents:

  • Atendre el 100% de les necessitats de les persones amb gran dependència.
  • Cobrir les necessitats, almenys, del 75% de les persones amb dependència moderada.
  • Fomentar la creació d'una xarxa sociosanitària bàsica que faciliti la integració, racionalització i optimització dels recursos i serveis actualment existents.
  • Potenciar l'ajuda a domicili de qualitat i la teleassistència, i proporcionar recursos per aconseguir que el domicili habitual d'aquestes persones reuneixi les condicions necessàries d'habitabilitat, confort i serveis suficients que els permeti el nivell més alt possible d'autonomia personal.
  • Incrementar l'oferta pública de places en centres de dia i residències assistides, i promoure la creació d'habitatges tutelats i altres models residencials alternatius.
  • Promoure la creació de programes de detecció, prevenció i tractament de situacions de maltractament en l'àmbit familiar a persones dependents.