Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple reclama més competències per a la Generalitat en l'àmbit de la immigració

Escoltar

El Ple reclama més competències per a la Generalitat en l'àmbit de la immigració

El Ple d'aquest mes de juny ha aprovat la proposta de resolució que va presentar el grup municipal de CiU per reclamar competències en immigració per al Govern de la Generalitat. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, ICV-EiA i ERC i l'abstenció del PP.

La proposta de resolució diu que el Govern de la Generalitat hauria de poder desenvolupar una política d'acollida dels nouvinguts que hauria de permetre facilitar l'aterratge de les persones arribades als municipis de Catalunya. El coneixement del català i el castellà, l'explicació dels drets i les responsabilitats que tots compartim, l'accés als serveis socials bàsics i l'orientació en l'àmbit laboral han de formar part d'aquesta política.

Segons continua dient la proposta, el municipi és el lloc d'acollida de la immigració, per tant l'Administració local s'hauria de poder dotar també de les eines adequades per poder afrontar el fenomen.

Dos dels principals assumptes que s'han d'afrontar al tractar amb els nouvinguts són l'assistència social i la integració. L'assistència social és un dret inherent a la persona, els ajuntaments estan preparats per garantir les polítiques d'assistència social necessàries per a la seva població resident, però l'arribada de nova gent, obliga a prestar-los l'atenció social necessària en tots els àmbits de l'estat del benestar (educació, sanitat, habitatges, serveis socials) sense disposar dels recursos afegits que aquest fet comporta. És per aquest motiu que cal garantir la suficiència financera tant de la Generalitat com dels ajuntaments catalans.

El document afirma que és necessari que sigui l'Estat qui realitzi el traspàs al Govern de la Generalitat de les competències d'immigració, perquè és qui millor coneix les necessitats reals del país per tal de poder afrontar amb millors condicions l'arribada de nouvinguts i gestionar, juntament amb l'Administració local, l'assistència i la integració d'aquests.

Així, es van aprovar els següents acords:

PRIMER: Demanar al Govern de la Generalitat que treballi per aconseguir les competències en matèria d'immigració.

SEGON: Reclamar al Govern Central les plenes competències en matèria d'immigració per poder desenvolupar una política integral i pròpia que afavoreixi l'arribada d'una immigració controlada i regulada i la seva posterior integració a Catalunya.

TERCER: Impulsar el Pla d'Acollida, que culmini amb un "Contracte amb Catalunya", a través del qual es faci palès el compromís d'acollir a la persona nouvinguda, facilitant-li el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, i el seu propi compromís d'integrar-se i respectar Catalunya.

QUART: Potenciar la incorporació de les persones immigrades en la vida associativa de Catalunya, fent de la llengua catalana el millor instrument d'integració per a les persones que volen viure i treballar a Catalunya.

CINQUÈ: Demanar al Govern Central un nou model de finançament que, entre altres, incrementi els recursos i els serveis que són necessaris per proveir una assistència de qualitat en els camps de la sanitat, l'ensenyament i l'habitatge i els serveis socials.

SISÈ: Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat.