Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La masia de Cal Sastre es rehabilitarà i es convertirà en un restaurant

Escoltar

La masia de Cal Sastre es rehabilitarà i es convertirà en un restaurant

El Ple d'ahir dijous va aprovar posar en marxa l'expedient per atorgar la concessió per rehabilitar i explotar com a bar-restaurant la masia del Cal Sastre. La masia, que està ubicada a la Via Sèrgia número 20 de Les Hortes del Camí Ral, forma part del patrimoni municipal i està qualificada com a bé per a ús públic.

La masia de Cal Sastre

Cal Sastre, que està ubicada dins d'una zona verda, és una antiga masia amb cossos afegits que consta d'una planta baixa d'uns 350 m2 i una primera planta de 295 m2.

L'estructura de l'edifici és de biguetes de formigó i bigues alveolades de formigó armat en la part sud-est i en la resta de l'edifici hi ha bòvedes d'obra recolzades en murs de càrrega a la planta baixa. La segona planta està coberta per bigues de fusta i solera de maó, formant el pendent de la teulada. L'estructura és sòlida en bona part de l'edifici.

El concurs d'adjudicació

La concessió, que es farà a través d'un concurs i procediment obert, es regirà pel plec de condicions econòmiques i administratives aprovades en el Ple.

L'objecte de la concessió serà executar les obres estructurals de rehabilitació de l'edifici segons el projecte aprovat per l'Ajuntament i l'equipament interior de l'immoble per tal que es pugui explotar com a bar-restaurant.

El concurs s'iniciarà una vegada hagi aparegut l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), a partir d'aquí se seguiran els passos reglamentaris: l'obertura de pliques i després la Mesa de contractació n'adjudicarà el concurs.

Després de la formalització de l'acta d'inici d'obres i l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball l'adjudicatari tindrà un termini de 12 mesos per enllestir-les i per instal.lar l'equipament interior. El temps d'explotació de l'activitat com a bar-restaurant de la masia serà de 25 anys amb dret a pròrroga, però no podrà ultrapassar els 50 anys.