Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova ordenança de Civisme estableix un règim de treballs de reparació i prestacions socials alternatiu a les sancions

Escoltar

La nova ordenança de Civisme estableix un règim de treballs de reparació i prestacions socials alternatiu a les sancions

Mataró disposarà per primera vegada d'una ordenança de Civisme, que descriu els drets i deures dels ciutadans per tal de garantir la convivència i regula les conductes antisocials que no queden recollides actualment en la legislació general.

Està previst que el text de l'ordenança es porti a l'aprovació inicial del Ple del 7 d'octubre. L'endemà de l'aprovació serà possible informar-se i realitzar aportacions a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana i del web municipal.Trucant al telèfon d'atenció ciutadana 010 també és possible obtenir una còpia de l'ordenança. Un cop recollides i contestades les aportacions, el text de l'ordenança es portarà a l'aprovació definitiva i, posteriorment, entrarà en vigor.

L'ordenança de Civisme és un dels objectius expressats en el Pla d'Acció per al Civisme, que l'Ajuntament de Mataró va posar en marxa l'any 2002 i a través del qual es promouen accions sobre:

-reconeixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans

-participació ciutadana i foment de la convivència

-foment de l'ús respectuós i responsable de l'espai públic

-promoció de l'ús racional del vehicle

-foment del civisme en l'àmbit escolar

-inclusió d'aquests valors en les actuacions en la gestió municipal

La necessitat de l'ordenança

L'ordenança parteix de la base que l'administració pública ha de promoure i protegir el dret a la convivència amb una doble tasca preventiva/formativa i reparadora/sancionadora. El valor afegit de comptar amb una ordenança és poder regular les conductes antisocials que no queden recollides en la legislació existent a causa del principi de mínima intervenció del Dret Penal.

Estructura de l'ordenança

Té bàsicament tres parts: una on es regulen els drets i deures de la ciutadania, una altra que conté la regulació dels comportaments dels ciutadans a la via pública i, finalment, una tercera on s'estableixen les accions reparadores i les accions sancionadores previstes.

Els drets i deures dels ciutadans

A banda de recollir els deures dels ciutadans, l'ordenança fa un pas endavant important reconeixent el dret dels ciutadans vers l'administració (a participar en la gestió municipal, a exigir l'establiment dels serveis públics, a utilitzar els serveis públics, a tenir informació puntual i objectiu sobre l'activitat municipal€) i també reconeixent el dret dels ciutadans vers la convivència pública (gaudir dels espais públics en condicions d'higiene i seguretat, fer ús de les vies públiques€).

Què regula l'ordenança sobre el comportament dels ciutadans a la via pública?

Els aspectes més destacables són, entre d'altres:

 1. L'ordenança expressa explícitament el rebuig a la violència i el suport a les iniciatives de resolució de conflictes ciutadans. En aquest sentit, s'estableix com a sancionables les conductes i comportaments que atemptin contra la convivència ciutadana
 2. La dignitat de les persones. L'ordenança estableix sancions per a les conductes i comportaments que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, quan atemptin contra la convivència ciutadana.
 3. La contaminació acústica
 4. . Es prohibeix les activitats i emissors acústics que superin els límits que estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, i regula els locals i establiments comercials, de serveis, d'oci i de pública concurrència, els aparells o instruments acústics o musicals, el règim excepcional dels sistemes d'alarma i d'avís acústic.
 5. El Medi ambient, la neteja i la salubritat
 6. . Es regulen els actes que incideixen negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental de la via pública o el patrimoni municipal.
 7. El consum de begudes alcohòliques a la via pública
 8. . Es prohibeix la venda, dispensació o consum d'alcohol en llocs, vies o transports públics quan alteri la tranquilitat o el dret a la lliure circulació de persones.
 9. L'escolarització és un dret dels menors i foment de l'educació viària a les escoles
 10. .
 11. La utilització dels espais, equipaments i bens públics
 12. . Es regula el respecte a la senyalització, horaris i condicions d'ús dels parcs i jardins, es prohibeix banyar-se (persones o animals) en les fonts públiques o caçar, tallar o arrencar plantes als parcs forestals. Per altra banda, l'Ajuntament regularà la venda i utilització de productes pirotècnics, la preparació i encesa de fogueres i les activitats lúdiques a l'àrea marítimo-terrestre (pesca marítima, motos aquàtiques€)
 13. La celebració d'activitats específiques als espais públics
 14. . L'Ajuntament podrà autoritzar i fixar les normes que regiran com a condició aquests tipus d'actes.
 15. La instal·lació de sistemes de captació d'imatges a la via pública
 16. . Es prohibeix la instal·lació de sistemes de captació i reproducció d'imatges que el camp de visió abasti la via pública en els termes de la Llei Orgànica 1/82 de 5 de maig.

Sancions o treballs de reparació/prestacions socials

L'ordenança estableix una tipificació i el règim i graduació de les sancions, que poden arribar fins a 1.500 euros. De totes maneres, les infraccions de l'ordenança poden tenir com a mesura alternativa o commutadora a la sanció econòmica la realització de treballs de reparació, quan els autors es trobin en edat laboral, o de prestacions socials en pro de la comunitat i la participació en activitats formatives i de reeducació dels valors cívics quan els implicats siguin menors de 16 anys.

Nova campanya de civisme: "ConVIUmataró"

L'Ajuntament comença aquesta setmana, coincidint amb l'aprovació de l'ordenança, una nova campanya de civisme, que enguany se centrarà en els següents temes: el soroll, el vandalisme i la recollida de residus. Aquests tres àmbits, juntament amb les molèsties ocasionades pels animals domèstics, són els que han apuntat com a prioritaris en les memòries del Pla d'Acció pel Civisme.

Per tal de reforçar la consciència de civisme, s'ha creat la marca "Civisme. ConVIUmataró", que estarà inclosa en tots els anuncis que formen part de la campanya, tant als mitjans de comunicació escrita com als OPIS (cartelleres públiques) de la ciutat.

A l'octubre veuran la llum els anuncis sobre sorolls, al novembre sobre el vandalisme i, a continuació, els dedicats a la recollida de residus.