Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La zona verda del CAP de Rocafonda i el CEIP Germanes Bertomeu s'enllestirà en dos mesos

Escoltar

La zona verda del CAP de Rocafonda i el CEIP Germanes Bertomeu s'enllestirà en dos mesos

Avui dimarts, 24 de febrer, han començat les obres d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu.

Els treballs, que han estat adjudicats a l'empresa Construcciones y Servicios Faus SA, tenen un pressupost de 108.892,08 euros i està previst que tinguin una durada de dos mesos.

L'objecte de l'obra és urbanitzar i enjardinar un espai públic que dóna accés a dos equipaments de Rocafonda: un centre sanitari i una escola. Aquest espai queda emmarcat entre el nou CAP de Rocafonda, el CEIP Germanes Bertomeu, la riera de Sant Simó i la ronda de Rafael Estrany.

La superfície total de la intervenció serà de 1.090 m2 i inclou una part de la vorera de la ronda de Rafael Estrany.

Plaça rectangular amb dues zones diferents

L'espai on s'intervindrà té forma rectangular (42 m x 22 m), és pràcticament pla i té la seva entrada per la ronda de Rafael Estrany.

La nova zona verda serà una esplanada dividida en dues zones amb tractaments diferenciats:

. La part més propera a la ronda s'ha concebut com que sigui l'espai d'espera per accedir als dos equipaments.

Aquesta zona es pavimentarà amb pedra artificial buixardada i la vorera de la ronda es referà amb panot gris de quatre pastilles antilliscant. En aquesta nova vorera s'hi construirà el nou accés per al centre escolar. L'accés es farà a través d'una tanca d'acer galvanitzat de 12.50 m composada de 4 parts: dues portes corredisses i dues de practicables.

El mobiliari urbà que s'hi col.locarà seran papereres i bancs i cadires de fusta tractada per a exteriors ancorats al paviment. També s'hi plantaran 4 arbres de l'espècie Schinus molle (Fals pebrer).

. La zona més allunyada del carrer s'ha plantejat com un espai d'estada i lleure.

La part central d'aquesta zona tindrà forma de trapezi (20 m x 12 m) i el terra serà de sauló amb un tancat per a jocs infantils: 3 molles d'acer i fusta, una d'elles per a nens amb mobilitat reduïda.

Aquesta part queda separada del CAP per una franja pavimentada i per la banda de la riera de Sant Simó per un talús amb dues classes d'arbustos (Pittosporum, Hebe Salicifolia Compacta) i la creació d'un camí de forma irregular, també s'hi col.locarà un reixat de 2 m d'altura amb dues portes d'accés a la zona posterior del CAP.

Per tal de crear una zona d'ombra en la part central de la plaça s'hi plantaran 8 arbres també de l'espècie Schinus molle (Fals pebrer).

L'espai gaudirà a més d'una font.

La reurbanització de la nova zona verda també contempla la recollida d'aigües pluvials, col.locació d'embornals i la connexió de la zona a la xarxa existent de clavegueram, la instal.lació de reg automàtic per als arbres i els arbustos i la col.locació de nou enllumenat públic.

Línia de mitja tensió

El solar d'aquesta intervenció està creuat per una línia de la xarxa elèctrica de mitja tensió. Aquesta línia està previst que sigui enretirada quan es construeixi la nova rotonda en la cruïlla de la ronda de Rafael Estrany i la carretera de Mata que possibilitarà el soterrament de les línies del barri de Rocafonda.