Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament canvia les travesses de fusta de la plaça Andalusia per lloses de paviment

Escoltar

L'Ajuntament canvia les travesses de fusta de la plaça Andalusia per lloses de paviment

El Servei de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament ha començat avui les obres de substitució de les travesses de fusta que hi ha instal·lades al terra de la plaça Andalusia.

Les 79 travesses de fusta, que actualment formen part d'un itinerari de vianants a la plaça, seran substituïdes per lloses de formigó prefabricat de 60x 40 centímetres. Les obres inclouran també la substitució de la barana metàl·lica de l'escala per una barana d'obra.

Aquesta actuació, que té un cost de 4.700 euros, és una mesura preventiva presa després que el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat ha fet arribar als Ajuntaments de Catalunya una carta en la que s' informa sobre la conveniència de no adquirir material per a parcs i jardins i altres instal·lacions d'ús públic dels municipis tractats amb creosota.

Aquesta recomanació és conseqüència de l'ordre PRE/2666/2002, de 25 d'octubre de 2002, per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos, entre ells, la creosota. Des del moment en que va entrar en vigor aquesta normativa (30 de juny del 2003), que per altra banda no tenia efectes retroactius, l'Ajuntament de Mataró no ha instal·lat cap fusta més tractada amb creosota, sinó que s'han fet servir d'altres anomenades "ecotravesses" o similars, tractades amb clorasit.

Tot i que la fusta tractada amb creosota es pot continuar comercialitzant per a determinats usos, la norma esmentada estableix la prohibició, entre d'altres, d'utilitzar aquesta fusta tractada en terrenys de joc, parcs, jardins i instal·lacions recreatives i d'esbarjo a l'aire lliure en els que existeixi el risc de contacte freqüent amb la pell.

La creosota és el nom amb què es designa a una varietat de productes tal com el quitrà mineral, la creosota de la fusta i de quitrà mineral i la brea d'hulla i els seus compostos volàtils. Aquests productes provenen del tractaments a alta temperatura de la fusta de faig i altres espècies, del carbó mineral i de la reïna que s'obté de l'arbust de creosota. La seva utilitat més important és com a protector de la fusta. Aquest producte s'aplicava fa uns anys en el tractament de les travesses de les vies del tren, materials que s'han utilitzat molt com a elements de construcció i de decoració en parcs i jardins, tant d'ús públic com privat.

Inventari de les zones enjardinades i anàlisi

L'Ajuntament està elaborant un inventari de totes les zones enjardinades en les quals hi ha col·locades travesses de fusta -que detallarà on, en quina quantitat i quin és el seu ús- i paral·lelament ha encarregat un estudi amb analítiques per determinar la presència de creosota. No totes les travesses instal·lades actualment als parcs i jardins de Mataró són d'aquest tipus, donat que en el mercat també hi ha d'altres tipus, que estan tractades amb altres impermeabilitzants.

L'Ajuntament ha encarregat al Laboratori General d'Assaigs i Investigacions-APPLUS un estudi per analitzar la presència de creosota en les travesses de fusta que hi ha instal·lades a diversos indrets de la ciutat.

L'estudi servirà per establir un ordre de prioritat en un pla de substitució progressiva de les travesses de fusta tractada amb creosota a tota la ciutat, del qual l'Ajuntament informarà la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, i als consells municipals de Salut i de Medi Ambient.