Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament està treballant en la creació del nou Pla director de Joventut

Escoltar

L'Ajuntament està treballant en la creació del nou Pla director de Joventut

El Servei de Joventut està portant a terme el projecte de redacció del nou Pla director de Joventut 2004-2008. El resultat del treball ha de donar les línies estratègiques de les polítiques de joventut per als propers anys. El projecte es va presentar en l'última Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals.

El nou Pla director de Joventut té com objectiu respondre a les principals demandes realitzades pels joves i proposar mesures per cobrir les mancances i necessitats d'aquest col.lectiu, a més de ser una anàlisi de la situació actual de la política municipal de joventut.

Redacció del nou Pla director de Joventut

El document final del nou Pla director de Joventut serà la suma d'un treball de camp, recerca i consulta participativa, a més de les aportacions tècniques municipals.

Així, el procés s'estructurarà en 3 blocs de treball:

1. Informe de joventut: es tracta de recollir dades sobre la realitat juvenil a través de la consulta a tota mena d'administracions i institucions i el coneixement de les característiques del col.lectiu com poden ser les seves condicions de vida i les seves necessitats.

2. Consulta als joves, participació: per obtenir informació de primera mà sobre la realitat juvenil i recollir l'opinió dels joves sobre les actuacions de l'Ajuntament.

La recollida d'informació es farà a través: d'una enquesta als centres d'ensenyament secundari; entrevistes a joves de la ciutat; entrevistes a entitats o col.lectius juvenils; grups de discussió d'entre 7 i 12 persones i comissions de treball temàtiques.

3. Treball transversal: és la recollida d'informació i dades sobre les actuacions que es realitzen des de qualsevol departament de l'Ajuntament adreçades als joves

Està previst que tot aquest procés de treball duri tot l'any i que la redacció del document final estigui enllestida a finals d'any.

Antecedents

L'any 1998 es va aprovar el Pla integral de Joventut en base del qual s'ha anat treballant fins ara.

Aquest Pla integral de Joventut va ser el resultat de la voluntat del Servei de Joventut de què els joves participessin en el disseny de les actuacions que es feien des de l'Ajuntament i del document "Estudi dels joves de Mataró", on a través de 400 enquestes es demanava el parer dels joves en els temes que més els afectaven.

A partir d'aquí i de diferents campanyes informatives que instaven els joves a participar en les polítiques de joventut es van crear grups de treball que van generar les línies estratègiques del Pla.

El Pla integral de Joventut ha materialitzat més de 90 actuacions concretes adreçades als joves, com poden ser els Parcs de Nadal, la Mostra d'art jove, el projecte de Can Xalan o la creació del Consell Municipal de Joventut.

La realitat social de la ciutat i dels joves ha canviat d'una manera important en els darrers anys, per la qual cosa, des del Servei de Joventut s'ha endegat aquest procés de revisió i actualització del conjunt d'actuacions i programes que, gestionats des dels diferents serveis, organismes autònoms i entitats de la ciutat, componen el Pla integral de Joventut.