Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament, la Generalitat i el CLAP impulsen la creació de la Casa de la Música Popular

Escoltar

L'Ajuntament, la Generalitat i el CLAP impulsen la creació de la Casa de la Música Popular

L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras, i el representant de la cooperativa Visualsonora S.C.C.L. (Clap), Jordi Herreruela, han signat avui al Palau Marc de Barcelona un conveni de col·laboració per a la creació a Mataró de la Casa de la Música Popular. Aquest projecte, que es desenvoluparà als locals de la cooperativa, amb seu al carrer Serra i Moret, suposa la definició d'un nou model d'equipament cultural de titularitat privada amb vocació de servei públic.

La Casa de la Música Popular neix amb la finalitat de formar, crear, exhibir i difondre la música popular a Catalunya, tot complementant l'oferta dels equipaments culturals existents en la majoria de ciutats mitjanes. Es pretén, així, donar resposta a les noves expressions musicals latents a la nostra societat. En aquest sentit, els objectius prioritaris del projecte són contribuir a la normalització i potenciació de la música catalana, popular i moderna (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, fusió, etc.), dotar d'eines de creació, experimentació i exhibició als creadors i artistes, fomentar la creació de nous públics, acostar els joves a la cultura, enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya, afavorir la diversitat i fomentar la participació ciutadana.

El conveni de col·laboració té una vigència de tres anys (2005-2007) i estableix les aportacions econòmiques que cadascuna de les parts farà al projecte. L'Ajuntament de Mataró es compromet a fer una aportació màxima total de 270.000 €, a raó de 90.000 € anuals. Per la seva banda, la Generalitat participa a través de l'Insstitut Català de les Indústries Culturals (ICIC) aportarà 60.000 € durant el 2005 i un màxim de 60.000 € més entre el 2006 i 2007, a raó de 30.000 € cada any.

Per últim, el Clap farà una aportació pròpia al projecte no inferior a 180.000 €, a raó de 60.000 € cadascun dels tres anys de durada del conveni, i cedirà l'ús dels espais de què disposa per fer realitat la creació de la Casa de la Música Popular. Aquests espais són tant el local ubicat al carrer de Manuel Serra i Moret, 4, on hi ha les actuals sales de música, com la seu social del carrer de Josep Abril, 23. La cooperativa es compromet a realitzar, per import de 180.303,63 €, les obres de condicionament necessàries per habilitar-hi els bucs d'assaig, un estudi de gravació, l'aula de música i tots els espais que siguin imprescindibles.

El Clap dirigirà i gestionarà el projecte de manera autònoma, amb els controls d'una Comissió de Seguiment i una Comissió Tècnica amb representants de totes les parts. La cooperativa Clap haurà d'elaborar un pla d'execució anual, que inclourà la relació de programes i accions, així com el calendari d'activitats i el pressupost. En el cas de que el programa d'activitats anual no es dugui a terme o no s'executi íntegrament, el Clap es compromet a retornar parcial o totalment les aportacions rebudes de l'Ajuntament i de l'ICIC. Un altre dels compromisos per part de la cooperativa és participar als circuits musicals, públics o de sales privades, i acollir les possibles activitats impulsades per cadascuna de les parts que signen l'acord.

La forma de col·laboració que permetrà la creació de la Casa de la Música Popular s'ha proposat en base a la voluntat de servei al ciutadà i a la cultura, per la coincidència de les parts en els seus objectius i per la dificultat de portar a terme el projecte de manera unilateral. El conveni de col·laboració podrà ser ampliat en el futur per acord explícit de les parts.