Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament posa en marxa la "Borsa de lloguer jove"

Escoltar

L'Ajuntament posa en marxa la "Borsa de lloguer jove"

Avui dilluns s'ha posat en marxa la "Borsa de lloguer jove". Aquesta iniciativa la van donar a conèixer el passat dijous, 22 de gener, el regidor d'Habitatge, Genís Bargalló, i la regidora de Joventut, Alícia Romero. La "Borsa de lloguer jove"està promoguda per la societat municipal Prohabitatge Mataró SA i la regidoria de Joventut i compta amb la col.laboració de la secretaria general de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Aquest servei municipal gratuït té com objectiu facilitar habitatge de lloguer als joves a un preu assequible. Així, Prohabitatge Mataró actua com intermediari entre propietaris de pisos buits i joves que vulguin llogar un pis.

A partir dels primers estudis realitzats per l'empresa municipal es calcula que a Mataró hi ha aproximadament uns 2.500 habitatges que estan sense habitar i el que es pretén és que aquests pisos tancats passin a formar part de l'oferta d'habitatge i que alhora els joves puguin accedir a un habitatge a un preu inferior al del mercat. El servei també ofereix l'opció de compartir habitatge.

Per donar a conèixer aquesta iniciativa Prohabitatge Mataró ha preparat una campanya publicitària adreçada als dos públics: propietaris i joves.

Els interessats que vulguin rebre més informació podran dirigir-se a:

. Borsa de lloguer jove (societat municipal Prohabitatge Mataró SA): carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 6. Tel. 93 757 84 11 / 93 757 85 38, de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30h.

. www.joves.mataro.org

. www.pumsa.com.

. Telèfon d'atenció ciutadana: 010, i el 807 117 010 si es truca des d'un mòbil o des de fora de la ciutat.

Qui pot sol.licitar el servei?

Per tal de poder gaudir d'aquesta iniciativa, tant els joves com els propietaris d'habitatges han de reunir una sèrie de condicions:

Joves sol.licitants del servei

. Tenir més de 18 anys i menys de 35 (per a tots els que resideixin en l'habitatge).

. Estar empadronats a Mataró (amb una antiguitat mínima de 2 anys).

. No tenir cap habitatge en propietat o segona residència.

. No es podrà sotarrendar l'immoble ni cedir el títol.

. Que els ingressos anuals personals no superin els 18.000 euros.

. Si hi ha només un llogater el seus ingressos han de ser almenys 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) (690,75 euros) destinant al lloguer com a màxim el 30% d'aquests ingressos.

. Si hi ha dos llogaters, o es podrà sumar els ingressos dels dos sempre que almenys un d'ells guanyi 1,5 vegades el SMI i es dedicarà com a màxim el 30% de la suma dels ingressos al pagament de la renda; o se sumaran els dos sous sempre que cadascun guanyi 1 vegada el SMI i aleshores s'aplicarà com a màxim el 28% de la suma dels ingressos al pagament del lloguer.

. En el cas de tres o més llogaters, se sumaran els tres sous sempre que almenys un d'ells guanyi 1,5 vegades el SMI i es dedicarà com a màxim el 25% de la suma dels ingressos al pagament de la renda.

. En tots els casos els llogaters hauran de tenir assegurats els ingressos durant el primer any del contracte.

. Si per qualsevol motiu no es pot assegurar els ingressos per un any es podrà accedir a la borsa si: hi ha un avalador que garanteixi el compliment de la renda; si el jove disposa d'un finançament personal es dedicarà de com a màxim el 40% de 2 vegades el SMI per al lloguer o si la titularitat del contracte correspon a dos o més joves aquests es comprometen al pagament total de la renda.

Propietaris d'habitatges

. Els immobles hauran de complir els requisits d'habitabilitat necessaris per al seu ús.

. El lloguer no podrà ser superior als 601,01 euros.

. Els tributs, càrregues i altres impostos i la quota de comunitat de propietaris anirà a càrrec del propietari.

. El propietari no podrà escollir els llogaters

Quins avantatges tenen els propietaris si formen part de la Borsa de lloguer jove?

. Ajut de les institucions: els propietaris que vulguin posar els seus habitatges en el llistat de pisos disponibles podran rebre finançament per fer petites obres de rehabilitació per tal de poder adequar el seu habitatge i llogar-lo.

. Intermediació: Prohabitatge vetllarà perquè cada mes el propietari rebi el seu lloguer i que es respecti el seu immoble, a més durant un any tindrà una assegurança multirisc i de caució i si es produeix algun desperfecte en el pis el servei en cobrirà el cost i ho repararà.

. Avantatges fiscals: amb les noves ordenances fiscals de 2003 es vol donar un impuls al mercat de l'habitatge. Els propietaris d'habitatges desocupats hauran de pagar fins a un 50% més d'IBI a partir del 2004. D'aquesta manera, es pretén incentivar que els propietaris treguin al mercat els habitatges que ara tenen desocupats.

Prohabitatge serà l'intermediari que formalitzarà el contracte de manera gratuïta. El contracte d'arrendament es regirà per la LAU (Llei d'Arrendaments Urbans).