Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit d'El Rengle

Escoltar

L'Ajuntament presenta la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit d'El Rengle

El regidor d'Urbanisme i president de l'empresa municipal d'Urbanisme PUMSA, Arcadi Vilert, ha presentat avui la modificació puntual del Pla General d'Ordenació en l'àmbit d'El Rengle. La proposta està previst que es porti a aprovació inicial en el pròxim Ple.

Aquesta modificació comporta el canvi de qualificació dels terrenys, que eren d'ús industrial terciari i passaran a ser d€ús industrial terciari i residencial.

El Rengle estarà dividit en quatre illes diferenciades: una que és l'espai que contindrà la seu del Tecnocampus i les altres tres que són les que són objecte de modificació.

La superfície total de l'àmbit d'El Rengle és d'uns 175.000 m2 i la superfície de la modificació puntual equival a 77.554 m2. Així, la nova proposta de planejament comporta que d'aquests metres quadrats un 30% sigui sòl públic mínim (23.266 m2) i un 70% sigui d'aprofitament privat (54.288 m2).

Pel que fa a la distribució dels usos segons la proposta de modificació quedarà de la següent manera:

. Edificabilitat privada màxima del sector: 100.820 m2 de sostre

. Sostre màxim residencial: 31.021 m2 (31 %)

. Sostre màxim terciari-industrial: 69.799 m2 (69 %)

Aquest 31 % de sostre residencial es traduirà aproximadament en 388 habitatges, dels quals 78 (20%) seran de protecció oficial i 310 (80%) habitatges lliures.

Els nous paràmetres d'ús i edificabilitat generaran un increment de plusvàlues que permetran cobrir les despeses del sector. Està previst que aquestes plusvàlues, calculades en 12 milions d'euros, s'inverteixin en: l'adequació de la N-II; la urbanització del passeig del Mar; la millora de les condicions de la urbanització (adequar els carrers als nous usos); la urbanització dels nous espais públics i la construcció de l'edifici del Tecnocampus.

La modificació del Pla General d'Ordenació ve precedida per un conveni de col.laboració urbanística entre PUMSA i el conjunt de propietaris dels terrenys inclosos al sector d'El Rengle. El conveni es va signar el passat 28 d'abril i contempla, entre altres punts, el nou aprofitament complementari per a ús residencial i la destinació d'un 20% del sostre residencial a habitatge protegit.

El sector d'El Rengle està considerat com un espai privilegiat quant a la seva situació donat que és un dels pocs terrenys ubicat en el front marítim en el qual la carretera N-II i la línia de ferrocarril no són colindants, aquesta ubicació li dóna un gran potencial paisatgístic i estratègic.

La urbanització d'aquest espai se sumarà a les actuacions que s'estan fent o estan en marxa a la façana marítima de la ciutat com els desenvolupament de Marina de Llevant, la ronda de Barceló, el Cafè de Mar - Cooperativa agrària o el sector Iveco-Renfe.