Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la primera fase de l'estudi per elaborar el Pacte Local per a l'Ocupació 2004-07

Escoltar

L'Ajuntament presenta la primera fase de l'estudi per elaborar el Pacte Local per a l'Ocupació 2004-07

La sessió plenària del Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró que tindrà lloc avui, a les 19 h a la sala d'actes de l'IMPEM, serà l'escenari de presentació de la primera fase de l'estudi de "Diagnosi i desenvolupament estratègics" encarregat a l'economista Pere Lleonart. L'estudi serà la base per concretar les actuacions per al Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró 2004-2007. La sessió també servirà per fer un balanç del pla d'actuació 2003.

L'estudi s'ha fet a instàncies de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació que disposa que els pactes locals i territorials han d'elaborar una diagnosi estratègica territorial. Aquestes diagnosis tenen com objectiu oferir als territoris unes indicacions operatives per a la determinació de les estratègies i la programació d'accions a curt i/o mig termini.

L'estudi "Diagnosi i desenvolupament estratègics"

El Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró ha encarregat l'estudi conjuntament amb el Pacte Territorial del Maresme amb la finalitat de donar una major coherència i cohesió tant en el disseny dels respectius pactes com en l'orientació de les actuacions concretes.

La metodologia de l'estudi es basa en:

. La descripció del territori: indicadors demogràfics i del mercat de treball, de l'activitat econòmica, agents, instruments i polítiques, característiques físiques i morfològiques, recursos i infrastructures entre d'altres.

. Anàlisi DAFO del territori i aspectes crítics.

. Documents d'estratègies: dinàmiques territorials, els principals sectors productius, definició del model comarcal i territorial i proposta d'eixos i línies estratègiques.

L'estudi, que està previst finalitzi el juliol de 2004 i té un pressupost de 12.000 euros, es desenvoluparà en dues fases:

. 1a fase, va finalitzar dilluns. En aquesta fase s'ha revisat la documentació existent. Es presentarà l'anàlisi DAFO i les propostes d'actuació generals i es farà el primer disseny del model comarcal i de ciutat.

. 2a fase, finalitzarà el juliol de 2004. En aquesta fase es farà un treball de camp amb entrevistes i sessions de treball. La finalització de l'estudi permetrà concretar el model comarcal i de ciutat, fer un estudi en profunditat dels sectors emergents, fer propostes concretes d'actuació per al 2005-2007 i de propostes de serveis mancomunats entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.

Què és el Pacte Local per a l'Ocupació?

El Pacte Local per a l'Ocupació està format per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i per les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CC.OO.) i Unió General de Treballadors (UGT) i també compta amb la col.laboració de diferents entitats de Mataró i el seu àmbit d'influència.

L'organisme és un òrgan decisori en la planificació i avaluació de les accions que es duen a terme al món local per tal d'augmentar i millorar l'ocupabilitat de les persones i avançar en el desenvolupament econòmicosocial del territori.