Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta la primera proposta del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró

Escoltar

L'Ajuntament presenta la primera proposta del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró

El Servei de Mobilitat va presentar la setmana passada en la Comissió Municipal Informativa de Via Pública la proposta del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró (PMU). Aquest document inclou la diagnosi de la situació actual de la ciutat en aquest àmbit i el conjunt de propostes, que seran les línies estratègiques a seguir i d'on se'n derivaran els projectes concrets a realitzar.

Una vegada presentada la proposta, està previst que durant el mes de maig es faci un debat del document amb els grups municipals i el Consell de Circulació i Transports, d'on se'n recopilaran les esmenes i suggeriments que en sorgeixin. El juny es presentarà a les entitats veïnals, comercials i sectorials i de la mateixa manera es procedirà a recollir-ne les esmenes. A l'octubre, a partir de totes les propostes, s'elaborarà la versió definitiva del document i el desembre de 2004 es preveu que es portarà a l'aprovació inicial al Ple de l'Ajuntament.

El PMU definirà el model global de mobilitat futur relatiu a la circulació i l'estacionament de vehicles, els desplaçaments de vianants i bicicletes, la xarxa de transport públic, la distribució de mercaderies, tenint en compte les seves externalitats, especialment pel que fa a la seva incidència sobre la qualitat de vida dels mataronins. És tractarà d'un pla director, del qual se'n deriven després les accions concretes a realitzar amb la finalitat d'aconseguir una mobilitat eficaç, eficient i sostenible que desenvolupi els objectius acordats en el Pacte de Mobilitat partint dels estudis previs existents en la matèria.

Diagnosi

Per tal de poder definir unes propostes i uns objectius, prèviament s'ha hagut de fer una diagnosi i un estudi de la situació en què es troba la ciutat.

El nucli urbà de Mataró té 8 km2 de superfície: 2,5 km de mar a muntanya i 3 km de la Riera de Sant Simó a la Riera d'Argentona i 114 km de calçada.

A Mataró es realitzen al dia un total de 417.000 viatges, dels quals 283.000 (67,9%) són a dins de Mataró: 62,2% es fan a peu o en bicicleta, el 5,6% en transport públic i el 32,2% en vehicle privat; i 134.000 són viatges que es fan des de Mataró a altres municipis o a l'inrevés, d'aquests només l'1,3% es fan a peu o en bici, el 24,5% en transport públic i el 74,3% en vehicle privat.

Els mataronins que viatgen fora de la ciutat el 38% es queden en el Maresme i el 36% van a Barcelona.

Quant als desplaçaments a peu, que en són 176.000, es localitzen bàsicament al centre històric: la Rambla, la Riera i la plaça de les Tereses.

Pel que fa als aparcaments, l'estudi detecta que el dèficit d'aparcament de residents es localitza bàsicament al centre i a Cerdanyola, Rocafonda i Vista Alegre.

Un altre aspecte objecte d'estudi ha estat el transport i la distribució de mercaderies, en aquest punt es destaca que l'Ajuntament està amb el projecte d'elaboració del reglament per tal de regular-lo dins del nucli urbà, tot i això es dóna a conèixer la problemàtica que comporta aquest transport en el centre històric i la necessitat de reordenar-ne els horaris.

La diagnosi destaca com a vies més sorolloses de la ciutat la N-II € Camí Ral (a la zona de l'Eixample), els voltants del centre històric i els punts interns de Cerdanyola, Rocafonda i Els Molins.

Propostes

Les propostes, s'emmarquen en 6 línies d'actuació :

1.- Infrastructures bàsiques i l'urbanisme.

2.- Jerarquització viària per a cada forma de mobilitat : vehicle privat, a peu, bici, bus, àrees ambientals o de coexistència.

3.- Potenciació del transport públic, urbà i interurbà.

4.- Aparcament en origen (residents) i en destí.

5.- Gestió del transport de mercaderies.

6.- Seguretat viària.