Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament renova l'enllumenat públic a carrers de Rocafonda, El Palau i Els Molins

Escoltar

L'Ajuntament renova l'enllumenat públic a carrers de Rocafonda, El Palau i Els Molins

El Servei de Manteniment de l'Ajuntament ha començat aquesta setmana la renovació de l'enllumenat públic a tres sectors de la ciutat.

Els àmbits del projectes comporta carrers d'El Palau, Rocafonda i Els Molins.

L'enllumenat a El Palau

La renovació de l'enllumenat públic es farà en els següents carrers: ronda de Miguel de Cervantes (entre la carretera de Mata i l'avinguda Amèrica), carrer de Rafael Carreras, carrer de Sor Lucil.la, carrer de Menéndez Pidal, carrer dels Germans Castañer, avinguda d'Amèrica, costat muntanya (entre la carretera de Mata i la ronda de Miguel de Cervantes) i la plaça del Turó de Mata.

Les obres, que tindran una durada aproximada de dos mesos, les portarà a terme l'empresa Electricitat Boquet SL amb un pressupost de 76.998 €.

Als carrers de Rafael Carreras, de Sor Lucil.la i de Germans Castañer s'hi col.locaran braços d'1 m grapats a la façana a una altura de 6 m. Les llumeneres seran de 100 W.

Quant a la ronda de Miguel de Cervantes seran bàculs troncocònics de 8 m d'altura amb braç de 2,30 m. Les llumeneres seran de 150 W. A la vorera de vianants s'hi col.locaran uns suports als bàculs amb làmpades de 100 W.

A la plaça Turó de Mata s'instal.laran columnes de 4 m d'altura amb llumeneres de 70 W.

A l'avinguda d'Amèrica es mantindran els mateixos punts de llum però es connectaran en el nou quadre d'aquesta renovació.

L'armari del quadre de llum, que tindrà tots els elements de mesura, maniobra i protecció, estarà situat a la cruïlla de l'avinguda d'Amèrica amb la ronda de Miguel de Cervantes.

En aquesta renovació s'instal.laran 14 bàculs, 12 columnes i 24 braços i 63 noves llumeneres.

Renovació a Rocafonda

L'àmbit de l'obra es portarà a terme en els següents carrers: carrer del Salvador (entre el carrer de Tàrrega i l'avinguda del Perú), avinguda del Perú (entre el carrer de Frank Marshall i el carrer de Pablo Ruiz Picasso), carrer dels Músics Cassadó, carrer de la República Dominicana (entre el carrer de Frank Marshall i el carrer de la Mare Alfonsa Cavín), plaça de Joan XXIII, carrer de Joan Miró i carrer de Martin Luther King.

L'empresa Electricitat Boquet SL portarà a terme aquesta renovació aproximadament al llarg de dos mesos. El pressupost és de 85.797 €.

Al carrer de Joan Miró s'instal.laran columnes de 3,8 m d'altura equipades amb una llumenera esfèrica amb reflector interior

Als carrers dels Músics Cassadó i de Martin Luther King, en els trams que envolten la plaça de Joan XXIII, s'hi col.locaran columnes de 6 m d'altura adossades al mur de la plaça amb llumeneres de 100 W. A la mateixa plaça es mantindran les columnes actuals i se substituiran les llumeneres per unes altres amb equip de doble nivell. S'instal.larà també una columna més amb 3 llumeneres com les anteriors.

Pel que fa a l'avinguda Perú (entre els carrers del Salvador i de Pablo Ruiz Picasso) s'hi posaran 3 columnes de 3,8 m equipades amb una llumenera esfèrica amb reflector interior.

Quant al carrer del Salvador (entre el carrer de Tàrrega i l'avinguda del Perú) hi instal.laran bàculs de 8 m d'altura amb braç de 2 m amb làmpades de 150 W.

A la resta de carrers hi aniran braços de paret amb llumeneres de 100 W.

En total en aquesta zona es col.locaran 31 columnes, 44 braços i 2 bàculs. Seran 72 llumeneres de 100 W, 3 de 70 W i 10 de 150 W.

El quadre elèctric se situarà al mateix lloc que el quadre actual, al carrer de la República Dominicana, i a més dels elements habituals aquest quadre elèctric tindrà un comptador electrònic que permet fer el comptatge per a diferents tarifes de contractació.

Els Molins amb nou enllumenat

Pel que fa a la zona dels Molins, els carrers on s'actuarà seran: carrer de Mare de Déu de l'Esperança, carrer d'Esteve Cortils, carrer Umbria, carrer de Vicenta Berny, passatge del riu Ter, carrer Mare de Déu dels Àngels (entre el carrer de les Caramelles i el Camí dels Caputxins), plaça Mare de Déu de l'Esperança, carrer de Joan Carles Panyó, carrer de Figuera Major, passatge de Can Clavell, carrer de Nicolau Guanyabens (entre el passatge de Can Clavell i el carrer Mare de Déu de l'Esperança), plaça dels Molins, carrer de la Creu Roja (entre la plaça dels Molins i el carrer de la Mare de Déu de l'Esperança), carrer dels Canyissers, passatge del Pare Josep Rius, passatge d'Antoni Regàs, carrer del Timbaler del Bruc i carrer de Lluís Millet (entre el carrer de les Caramelles i el carrer del Timbaler del Bruc).

Els treballs de renovació de l'enllumenat el farà l'empresa ISTEM SL i compten amb un pressupost de 82.804,65 €. Està previst que tinguin una durada de tres mesos.

Als carrers d'Esteve Cortils i de Joan Carles Panyó (entre el carrer de Mare de Déu de l'Esperança i el Camí dels Caputxins) i de Mare de Déu dels Àngels (entre el carrer de Mare de Déu de l'Esperança i el Camí dels Caputxins) s'instal.laran bàculs de 6 m d'altura i 1 m de braç amb làmpada de 100 W.

A la plaça de Mare de Déu de l'Esperança es posaran columnes de 3,8 m d'altura equipades amb una llumenera esfèrica amb làmpades de 100 W i a la plaça dels Molins s'aprofitarà la columna existent i se substituiran les llumeneres actuals per projectors d'òptica asimètrica i làmpada de 250 W.

Quant al carrer de Nicolau Guanyabens s'hi posaran bàculs de 8 m d'altura i 1,5 m de braç amb làmpades de 100 W.

A la resta de carrers s'instal.laran braços adossats a la paret a 6 m d'altura i equipats amb llumeneres de 100 W o 70 W.

El nou quadre elèctric es col.locarà al mateix lloc que el quadre actual: a la façana de l'estació transformadora que hi ha a la cruïlla dels carrers Mare de Déu de l'Esperança i Mare de Déu dels Àngels.

Seran en total 12 columnes, 19 bàculs i 64 braços grapats a la paret. Hi haurà 95 llumeneres de 100 W, 7 de 150 W, 3 de 250 W i 15 de 70 W.

Mesures de protecció i estalvi energètic

Com a mesures de protecció es prenen totes aquelles que indica la normativa contra contactes elèctrics directes i indirectes i contra sobrecàrregues i curtcircuits.

Tots aquests enllumenats disposaran de reducció de flux per doble nivell per tal d'aconseguir estalvi energètic i s'ajusten a la normativa sobre contaminació lumínica.