Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'adhereix a l'Agenda 21 de la Cultura i en favor dels seus principis

Escoltar

L'Ajuntament s'adhereix a l'Agenda 21 de la Cultura i en favor dels seus principis

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de CiU per l'adhesió a l'Agenda 21 de la Cultura i en favor dels seus principis, es va aprovar ahir al Ple per unanimitat. La proposta aprovada va incloure unes esmenes del grup municipal del PSC.

La proposta diu així:

Atès que el dia 8 de maig de 2004, a Barcelona, es va reunir el IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, i va posar de manifest que en un món globalitzat calia protegir els fets i fenòmens culturals i permetre'n la seva interrelació.

Atès que en aquella trobada es va evidenciar que els governs locals desenvolupen un paper fonamental per posar la mundialització al servei dels ciutadans i ciutadanes i per potenciar una cultura oberta i diversa.

Atès que es va acordar establir l'anomenada Agenda 21 de la Cultura que vol contribuir a donar una resposta als reptes de desenvolupament cultural que el món afronta en aquest segle XXI i, alhora pretén esdevenir el document orientador de les polítiques públiques de la cultura municipal.

Així, i d'aquesta manera l'Agenda 21 de la Cultura té com a objectiu el compromís de les autoritats locals de tot el món, especialment per a:

. Respondre als reptes que la mundialització planteja sobre la diversitat cultural en els contextos locals.

. Garantir que les polítiques culturals són el centre del desenvolupament urbà.

. Sol·licitar que els governs dels estats i de les nacions i les organitzacions internacionals es comprometin en favor de l'enfortiment de la dimensió cultural de les seves estratègies de sostenibilitat.

L'Agenda 21 de la Cultura és un document declaratiu que inclou compromisos concrets en relació amb la promoció de la diversitat cultural, l'accés als béns culturals, el finançament públic, els drets culturals individuals i col·lectius, i altres aspectes de les polítiques culturals locals. L'Agenda 21 de la Cultura ha estat elaborada, proposada i aprovada des de la pròpia Administració local. I és a partir d'aquest procés que ha d'iniciar la seva trajectòria per tal d'esdevenir una convenció multilateral.

L'Agenda 21 de la Cultura consta de 67 articles dividits en tres capítols:

. Principis: Vinculen la declaració al acompliment dels drets humans, el respecte i el valor de la diversitat cultural, es compromet amb la sostenibilitat com a concepte integrador, impulsa la democràcia participativa i la pretén provocar la generació de condicions per a la pau.

. Compromisos: Inclou les polítiques actives que relacionen la cultura amb la democràcia i impliquen a la ciutadania per una major participació.

. Recomanacions: Es formulen unes propostes d'actuació i d'objectius per les diverses administracions i els diversos governs, es té en compte el món local, el regional, el nacional, l'estatal i la relacions internacionals fins a les agències i els programes de Nacions Unides.

Així, doncs, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents

Acords:

Primer - Promoure el coneixement de l'Agenda 21 de la Cultura entre els ciutadans i ciutadanes, les entitats, els agents culturals i el teixit associatiu del municipi.

Segon - Incorporar els principis de l'Agenda 21 de la Cultura a les polítiques culturals del municipi.

Tercer - Adherir-se a la Declaració de Barcelona.

Quart - Aprovar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Mataró a l'Agenda 21 de la Cultura.

Cinquè - Comunicar el present acord a l'Ajuntament de Portoalegre, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Barcelona i al Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social.

Cinquè - Facultar a l'alcalde/ssa-president/a per a la tramitació i signatura de qualsevol document relacionat amb l'Agenda 21 de la Cultura.