Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament sol·licita la gestió del programa municipal de televisió digital terrestre al Maresme

Escoltar

L'Ajuntament sol·licita la gestió del programa municipal de televisió digital terrestre al Maresme

El ple va aprovar ahir per unanimitat una proposta de resolució per sol·licitar formalment a la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat la gestió directa i compartida del programa del canal múltiplex de Televisió Digital Terrestre Local correspent al Maresme i que s'anomena "Mataró".

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"Antecedents

Amb data 21 de maig de 2004 la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals de la Secretaria de Comunicació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya sol·licita a l'Ajuntament de Mataró que manifesti formalment la voluntat de participar en la futura gestió del programa local-municipal del canal múltiplex de Televisió Digital Terrestre (TDT) que correspon a la demarcació del Maresme.

Al Maresme hi correspon 1 canal múltiplex amb 4 programes, 1 dels quals estarà destinat als ajuntaments i els altres 3 seran adjudicats per la Generalitat en pública concurrència.

L'objectiu de la consulta que realitza la Generalitat als ajuntaments és poder fer la reserva del primer dels quatre programes destinats a la prestació del servei públic de televisió digital local.

Els ajuntaments han de fer la comunicació formal abans del 9 de juliol, presentant a l'esmentada Subdirecció general la certificació de l'acord de Ple corresponent.

Amb data 9 de juny de 2004, la Xarxa de Televisions Locals de la Diputació de Barcelona recomana a tots els ajuntaments (tant als que tenen una televisió local o estan en procés de tenir-la, com als que no s'ho han plantejat mai) que formulin la sol·licitud de la gestió del canal múltiplex corresponent a cada demarcació.

La gestió del programa corresponent al canal múltiple local de TDT haurà de ser directa i compartida amb els 23 municipis estipulats en el Plan Técnico Nacional de la Televisió Digital Local, aprovat en el Reial decret 439/2004, de 12 de març.

Segons el Plan Técnico Nacional, el canal corresponent a Mataró seria el canal múltiplex 24 (TLO6B), anomenat "Mataró" i amb una potència radiada màxima de 2 kw. L'àmbit de cobertura seria 304,25 km2, amb una densitat de població de 1.202 habitants/Km2. Els municipis que poden optar a gestionar compartidament aquest programa són 24: Mataró, Premià de Mar, Pineda de Mar, El Masnou, Vilassar de Mar, Malgrat de Mar, Calella, Arenys de Mar, Canet de Mar, Tordera, Argentona, Premià de Dalt, Alella, Montgat, Sant Andreu de Llavaneres, Vilassar de Dalt, Arenys de Munt, Tiana, Palafolls, Teià, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt, Sant Pol de Mar, i Cabrera de Mar.

Segons la Llei de l'Estat 53/2002, de 30 de desembre, la forma de gestió del programa de TDT local assignat per aquesta agrupació de municipis l'hauran d'acordar els mateixos en el termini de tres mesos.

Per tot això i, en virtut de les competències delegades per resolució de l'alcaldia de data 11 de maig de 2004, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents

ACORDS

-PRIMER.- Sol·licitar formalment la gestió directa i compartida del programa del canal múltiplex de Televisió Digital Terrestre Local "Mataró" corresponent a la demarcació estipulada en el Plan Técnico Nacional de la Televisió Digital Local.

-SEGON.- Mantenir periòdicament informada la junta de portaveus de l'estat de tramitació i desenvolupament de la gestió de l'esmentat programa de televisió digital terrestre local.

-TERCER.- Comunicar els presents acord a la Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals de la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya."