Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde inaugura la urbanització del nou sector de Vallveric

Escoltar

L'alcalde inaugura la urbanització del nou sector de Vallveric

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha inaugurat avui la urbanització del nou sector industrial i residencial de Vallveric.

El sector de Vallveric està situat al nord-est de Mataró sobre l'autopista C-32, entre la carretera de Valldeix i la carretera de Mata, i ocupa una superfície de 199.597 m2. La urbanització del sector l'ha portat a terme l'empresa municipal d'Urbanisme PUMSA i els treballs d'urbanització es van adjudicar a l'empresa adjudicatària UTE Ferrovial-Agroman.

La inversió total de la urbanització del sector de Vallveric ha costat 12 milions d'euros que ha estat assumit per tots els propietaris del sector.

Segons el planejament urbanístic d'aquest àmbit, s'ha aprovat que de la distribució de la superfície total de la zona, un 31,30% (62.770m2) es destinarà a vials, un 22% (43.676m2) a espais lliures i un 4,90% (9.828 m2) a equipaments. Quant al sòl el 58% és sòl públic i el 42% sòl privat, dels quals 45.116 m2 són residencials i 38.785 m2 industrials.

El sector està dividit en 60 parcel.les, 41 de les quals són per a ús residencial i 19 són industrials.

Pel que fa als habitatges, se'n podran construir 150. L'edificació serà aïllada de volums discontinus donat que aquesta tipologia s'adapta més a la topografia i al paisatge de l'entorn. La urbanització està preparada per poder-hi col.locar contenidors de brossa soterrats. Quant al sòl industrial, té una capacitat de 45.242 m2 de sostre.

Fins ara 18 empreses han demanat llicència d'obres per poder-se instal.lar al sector. En aquests moments ja s'estan construint 2 blocs d'habitatge i algunes naus indrustrials.

Les obres d'urbanització del sector van començar la primavera de 2001 i s'han anat desenvolupant en diferents actuacions com el desballestament de 6 torres d'alta tensió i el soterrament de les línies elèctriques; la instal.lació fotovoltaica en el Parc de Vallveric i el condicionament de la zona verda amb una replantada d'arbres i la reurbanització el sector amb la creació nous vials.

Torres d'alta tensió i soterrament de línies elèctriques

A través d'un conveni de col.laboració entre l'empresa elèctrica Fecsa-Endesa i PUMSA, al llarg de 2002 es van soterrar tres línies elèctriques (2,5 km de cable) que alimentaven aquesta zona i posteriorment es va procedir al desballestament de les 6 torres d'alta tensió.

L'operació va representar una inversió d'1,9 milions d'euros, dels quals 1,6 van anar a càrrec de PUMSA i dels propietaris del sector i 0,3 milions els va invertir Fecsa-Endesa.

Instal.lació fotovoltaica i replantada d'arbres

El gener de 2003 es va posar en funcionament la instal.lació de plaques solars fotovoltaiques del parc de Vallveric.

La instal.lació, que va costar 425.000 €, està situada sobre tres pèrgoles que formen part del mobiliari urbà del parc i està connectada a la xarxa de distribució d'energia elèctrica de l'empresa Fecsa-Endesa.

Les plaques solars produeixen el 50% de l'energia que consumeix l'enllumenat públic de la zona.

Pel que fa a la plantada d'arbres, a la zona s'hi han pogut replantar un quasi la totalitat dels garrofers que ja existien al sector i també alziners. Aquests arbres durant les obres es van replantar en una mena de viver provisional en uns terrenys adjacents.

En total hi ha uns 582 arbres, de 10 espècies diferents, la majoria Mèlies (Melia azederach) i Lledoners (Celtis australis). I més de 23.000 espècies arbustives. La zona verda ocupa 40.000 m2, dels quals 18.500 m2 és enjardinat i 21.500 m2 és amb sauló.

Nous vials i rotonda d'enllaç

El Ple de novembre de 2002 va aprovar la nominació dels nous vials per a aquesta zona proposats per la Comissió municipal de nomenclàtor.

Aquesta nova nomenclatura era per a 4 carrers, 1 passatge i dues places: carrer de la Pagesia, carrer dels Rabassaries, carrer dels Remences, carrer de Vallveric, passatge de Santa Cecília, plaça de la Verema i la plaça de la Sega (encara per construir).

La plaça de la Verema és una rotonda que enllaça el carrer de Vallveric amb la carretera de Mata.