Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur segueix augmentant en el primer trimestre de 2004 i arriba a les 4.368 persones desocupades

Escoltar

L'atur segueix augmentant en el primer trimestre de 2004 i arriba a les 4.368 persones desocupades

L'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró (1) va finalitzar el primer trimestre de 2004 amb un registre de 4.368 persones desocupades. Amb aquesta xifra, les llistes de desocupats s'han engreixat un 1.5% en els darrers tres mesos, i un 9,9% en el darrer any. El creixement de l'atur ha estat d'una intensitat inferior a la que es va produir en el mateix trimestre de 2003 (un 1,8% en la comparació trimestral i un 11,4% en la comparació interanual).

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 33 s'analitzen les dades del primer trimestre de 2004 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

El nombre de desocupats a la ciutat continua augmentant, si bé aquest creixement és cada cop més lent. Les expectatives eren d'un increment en l'atur registrat més moderat, però les dificultats que travessa l'economia de Mataró -que no acaba de reactivar- dificulta la millora en les dades d'atur local.

Amb 4.368 desocupats a la ciutat(1), i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 7,1%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,8%) i a la de Catalunya (6,4%), i inferior a la del conjunt d'Espanya (9,2%).

Hi ha més dones aturades que homes

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat un cop més en les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 15,2%, mentre que només ha estat un 3,8% en el cas dels homes.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 43,9% dels desocupats registrats a Mataró(1) són homes (1.917 persones), mentre que les dones representen el 56,1% (2.451 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,4% mentre que en les dones és prop del doble, el 9,5%.

Per edats, el grup de més edat (més de 44 anys) ha estat el més perjudicat per l'augment de la desocupació, al registrar un creixement del 12,2%, arribant als 1.822 desocupats, el 41,7% de l'atur registrat a la ciutat. Pel que fa al grup més nombrós (entre 25 i 44 anys), aquests han crescut un 8,6% en els darrer dotze mesos, mentre que en el col·lectiu més jove (menys de 25 anys) l'increment ha estat el més baix dels tres grups d'edat, un 7,5%.

El 42,4% dels desocupats pertanyen a la indústria

Tots els sectors, excepte l'agrícola, han incrementat el nombre de desocupats en el darrer any a la ciutat. En els dos sectors més rellevants de l'economia mataronina, indústria i serveis, recullen creixements de magnituds similars. Així, el nombre de desocupats en la indústria ha crescut un 8% i ja hi ha 1.852 persones desocupades (42,4% dels aturats de Mataró). En els serveis el creixement ha estat del 9,7%, el que situa el volum de desocupats en 1.787 (el 40,9% dels desocupats de Mataró).

La construcció i els que busquen la primera feina (SOA) són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 16,1%), i els seus creixements en el darrer any han estat del 9,3% i 33,3%, respectivament. Mentre el creixement de l'atur a la construcció presenta un perfil a la baixa, entre els que busquen la seva primera feina la tendència és a l'alça.

La comparació trimestral segueix una dinàmica diferent de la comparació interanual. Així el sector industrial, construcció i els que busquen la primera feina han aconseguit reduir el nombre de desocupats en el primer trimestre de l'any. Per contra, els serveis i l'agricultura presenten un creixement del nombre de desocupats, un 8,3% en el primer i un 22,7% en el segon.

Més del 80% dels desocupats tenen estudis primaris

A l'OTG de l'Esplanada, els desocupats amb estudis universitaris ha estat el col·lectiu que més ha crescut el darrer any (32 persones, un 18,3%). L'augment més baix ha estat entre els que tenen estudis secundaris, que en un any han augmentat un 4,4% (23 persones). Però és entre els que tenen estudis primaris on l'increment de la desocupació (10,3%) té més importància, ja que aquest col·lectiu té registrats 3.612 desocupats, el 82,7% dels aturats de Mataró(1).

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el primer trimestre de 2004, el 58,9% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, més del 40% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda hi ha els contractes indefinits que en el primer trimestre representen el 12,5% de la contractació de Mataró.

Per sexes, aquest trimestre els homes han estat més contractats que les dones. El 50,3% dels contractes han estat per als homes, mentre que el 49,7% han estat per a les dones.

Per grups d'edat, més de la meitat dels contractes han estat per als que tenen entre 25 i 44 anys, amb el 54,6% de la contractació, si bé cal matisar que el grup d'edat abasta 19 anys. Per contra, els menors de 25 anys, que abasta només 9 anys, tenen un terç de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, que tenen el 41,7% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 12% dels contractes comunicats a l'OTG.

En la distribució per sectors, el 69% dels contractes comunicats en el primer trimestre a Mataró(1) corresponen al sector serveis. La indústria, el segon sector econòmic de la ciutat, n'acapara el 15,1% i la construcció se n'endú el 14,5%.

 

(1) Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar