Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur s'ha reduït en un 0,5% en els últims tres mesos

Escoltar

L'atur s'ha reduït en un 0,5% en els últims tres mesos

El butlletí trimestral l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, en el butlletí número 34 analitza les dades del segon trimestre de 2004 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

L'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró1va finalitzar el segon trimestre de 2004 amb un registre de 4.348 persones desocupades. Amb aquesta xifra, les llistes de desocupats s'han reduït en un 0,5% en els darrers tres mesos, comparat amb el mateix mes de l'any anterior el contingent de desocupats ha augmentat en un 9,1%. Comparant amb les variacions registrades l'any anterior, les dades han millorat però ho han fet molt minsament, ja que l'any passat en el comparació trimestral l'atur va augmentar un 0,23% i en la interanual l'augment va ser de l'11,9%.

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 34 s'analitzen les dades del segon trimestre de 2004 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 4.348 desocupats a la ciutat1, i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 7,1%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,7%) i a la de Catalunya (6,1%), i inferior a la del conjunt d'Espanya (8,5%).

La taxa d'atur femení quasi dobla la taxa d'atur masculina

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat un cop més en les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 17,5%, mentre que en els homes l'atur registrat és reduïa en prop d'un 1%.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 41,2% dels desocupats registrats a Mataró1són homes (1.790 persones), mentre que les dones representen el 58,8% (2.558 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5% mentre que en les dones és pràcticament el doble, el 9,9%.

Per edats, el grup de més edat (més de 44 anys) ha estat un cop més el més perjudicat per l'augment de la desocupació, al registrar un creixement del 14,5%, arribant als 1.884 desocupats, el 43,3% de l'atur registrat a la ciutat. Pel que fa al grup més nombrós (entre 25 i 44 anys), aquests han crescut un 9,5% en els darrers dotze mesos, mentre que en el col·lectiu més jove (menys de 25 anys) ha aconseguit reduir el nombre de desocupats en un 7%.

Distribució per sectors econòmics

Els dos sectors econòmics de la ciutat més importants, indústria i serveis, han estat els sectors on s'ha centrat l'augment de la desocupació. En la indústria el nombre de desocupats ha crescut un 14,3% i ja hi ha 1.907 desocupats, el 43,9% de l'atur de Mataró. Pel que fa al sector serveis, l'increment de la desocupació ha estat una mica més moderada, un 11,1%, i situa el volum de desocupats del sector en 1.778 el 40,9% de tots els aturats de Mataró. La construcció i els que busquen la primera feina (SOA) són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 14,7%), i en la variació interanual han aconseguit reduir el nombre de desocupats en un 6,8% i un 7,7%, respectivament.

La comparació trimestral segueix una dinàmica lleugerament diferent de la comparació interanual, ja que tots els sectors aconsegueixen reduir el nombre de desocupats a excepció de la indústria, que entre març i juny ha incrementat el nombre de desocupats en 55 persones, el que en termes relatius suposa un increment del 3%.

L'atur creix entre els que tenen estudis secundaris

A l'OTG de l'Esplanada els desocupats amb estudis secundaris ha estat el col·lectiu que més ha crescut el darrer any (71 persones, un 14%). L'augment més baix ha estat entre els que tenen estudis universitaris, que en un any han augmentat un 1,5% (3 persones). Però és entre els que tenen estudis primaris on l'increment de la desocupació (14%) té més importància, ja que aquest col·lectiu té registrats 3.569 desocupats, el 82,1% dels aturats de Mataró1.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el segon trimestre de 2004 el 58,5% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, més del 40,7% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda hi ha els contractes indefinits que en el segon trimestre representen el 10,7% de la contractació de Mataró.

Per sexes, aquest trimestre les dones han estat més contractades que els homes. El 51,2% dels contractes han estat per a les dones, mentre que el 48,7% han estat per als homes.

Per grups d'edat, més de la meitat dels contractes han estat per als que tenen entre 25 i 44 anys, amb el 52,7% de la contractació, si bé cal matisar que el grup d'edat abasta 19 anys. Per contra els menors de 25 anys, que abasten només 9 anys, tenen més d'un terç de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, que tenen el 43,3% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 12,7% dels contractes comunicats a l'OTG.

En la distribució per sectors, 74% dels contractes comunicats en el segon trimestre a Mataró1corresponen al sector serveis. La indústria, el segon sector econòmic de la ciutat, n'acapara el 12,3% i la construcció se n'endú l'11,7%.

[1] Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.