Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró destinarà un promig del 30% del nou sostre residencial a habitatge de protecció pública

Escoltar

Mataró destinarà un promig del 30% del nou sostre residencial a habitatge de protecció pública

L'Ajuntament ha iniciat els treballs per elaborar el Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), un instrument de planificació en el qual es concretarà i distribuiran quines són les reserves de sòl que es destinaran a habitatge de protecció pública d'iniciativa privada en el sòl vigent.

El PAUM és una figura prevista en la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya per tal que els ajuntaments puguin estructurar la política d'habitatge en el municipi i el procediment d'aprovació d'aquest instrument és similar a l'aprovació d'un Pla General o una modificació del mateix. A més, la nova llei estipula que la tramitació dels PAUM ha de ser reforçada amb un procés de participació ciutadana, per tal d'implicar els veïns en la seva elaboració.

Aquest matí ha estat presentat en la comissió municipal informativa de Serveis Territorials quins són els objectius del PAUM de Mataró i quin serà el programa de participació ciutadana que es desenvoluparà. L'acord d'inici i el programa de participació està previst portar-se a l'aprovació del ple ordinari de maig.

Els objectius del PAUM

- La reserva d'un mínim del 20 per cent del conjunt del sostre residencial per Habitatge de protecció Pública (HPP) als sectors de planejament vigent del Pla General que no s'hagin desenvolupat: bàsicament Plans Especials i Unitats d'Actuació ja definits i no executats.

- La reserva del màxim sostre per a HPP (per sobre del 20% mínim que marca la Llei si és possible) a cada nou sector que es defineixi a través de les modificacions puntuals del Pla General, quan la seva viabilitat econòmica ho permeti.

-El promig d'habitatge protegit en el conjunt del futur PAUM i les modificacions puntuals del Pla General que es plategin, serà el màxim possible, amb un objectiu mig del 30% del conjunt dels sostre residencial per a HPP.

-S'estudiarà per a les promocions de petita dimensió, amb impossibilitat tècnica de fer efectiu el percentatge d'habitatge protegit, una compensació econòmica que s'aplicaria a la política global d'habitatge públic protegit.

-Destinar les cessions del 10% d'aprofitament mig, tant en sectors de sol urbanitzable com de sòl urbà no consolidat, a la promoció d'HPP, majoritàriament en règim de lloguer, i que formarà part del Patrimoni Municipal.

El Programa de Participació Ciutadana

Fase 1

1. Acord d'inici dels treballs i exposició al públic durant 1 mes dels objectius del PAUM. Durant aquest termini, es programaran reunions informatives amb entitats i associacions, especialment amb la Federació d'Associacions de Veïns i els possibles afectats.

2. Presentació d'un avantprojecte en una sessió específica de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, en els consells de participació ciutadana de Medi Ambient, de Patrimoni i de l'IMPEM i progamació d'una audiència pública perquè tots els ciutadans tinguin l'oportunitat de conèixer de primera mà els contingut.

Paral·lelament, qualsevol persona pot informar-se directament adreçant-se al Servei d'Urbanisme (c. Pablo Iglesias, 63), a les Oficines d'Atenció Ciutadana o a través del telèfon d'atenció ciutadana 010.

3. Els serveis tècnics estudiaran tots els suggeriments i alternatives que s'hagin presentat i proposaran la confirmació o rectificació dels criteris i solucions generals per a la preparació del document que serà objecte de l'aprovació inicial en el Ple de l'Ajuntament..

Fase 2

4. Període d'exposició pública, que tenint en compte que pot coincidir amb les vacances d'agost, serà de dos mesos (fins el 30 de setembre), durant el qual es poden presentar al·legacions.

5. En cas que les al·legacions siguin substancials pel document aprovat inicialment, es farà un nou període d'exposició al públic i aquestes seran explicades (admeses i/o rebutjades) en una nova audiència pública i també en els consells de participació ciutadana abans esmentats.

6. Aprovació definitiva.