Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acaben les obres del carrer de Sant Pau

Escoltar

Acaben les obres del carrer de Sant Pau

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha visitat avui l'acabament de les obres del carrer de Sant Pau, que s'ha convertit en un nou carrer de vianants situat a l'Eixample de Mataró, entre els carrers d'Argentona i de Sant Sadurní.

L'Ajuntament ha substituït les llambordes que tenia el carrer i l'ha pavimentat a un únic nivell. A més, la reforma del vial ha inclòs també la modernització dels serveis (clavegueram i aigua potable) i el soterrament i trasllat dels cables de les línies elèctriques i de telèfon aèries. Aquesta iniciativa fa més agradable la perspectiva visual del carrer, que té només 67 metres de longitud i una amplada variable d'entre 4,60 i 5 m.

Les obres, que ha executat l'empresa Construcciones A.Feu, SA, representen una inversió de 79.986,67 €, dels quals 18.397,70 corresponen concretament al desplaçament de les línies elèctriques aèries.

Descripció del projecte

Tot i que el paviment del carrer està tot a un sol nivell, es diferencien pel tipus de material la calçada i les voreres i el vial té un lleu pendent cap al centre del 2% per facilitar el drenatge de les aigües pluvials superficials.

La calçada, de 2,70 m d'amplada, es de llamborda de formigó i, al centre, hi ha un encintat i recollida d'aigua de 30 cm d'ample realitzat amb la mateixa llamborda. La zona de voreres té entre 0,80 i 1,5 m d'amplada i és de peces de pedra artificial. Mentre a les confluències amb el carrer de Sant Sadurní, les voreres són de panot, les del carrer d'Argentona són de pedra artificial. Per últim, s'ha fet un gual a l'entrada i sortida del carrer de Sant Pau per al pas dels vehicles dels residents.

Aigües de Mataró (AAMSA) ha fet un nou pou de registre, ha renovat els embornals i les escomeses existents i ha connectat els baixants dels edificis i claveguerons d'aigües fecals a la claveguera del carrer. A més, ha renovat la xarxa d'abastament d'aigua potable.

Pel que fa a l'enllumenat, s'ha substituït els 4 punts de llum que hi havia per punts de llum sobre el suport de braç, amb làmpades de vapor de sodi i equip de doble nivell (llums d'eficiència energètica).