Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró transformarà la canalització del Desviament

Escoltar

Aigües de Mataró transformarà la canalització del Desviament

L'empresa municipal Aigües de Mataró SA transformarà el Desviament, una antiga canalització que, en paral·lel a l'avinguda d'Amèrica, recull les aigües de diversos torrents i les condueix cap a la riera de Sant Simó. La regidora d'Obres, Montse López, i el regidor de Mobilitat, Fermí Manchado, van presentar als veïns les actuacions previstes en una reunió informativa celebrada ahir.

El Desviament és una canalització que data del primer quart del segle XX. A principis dels anys 70 es va cobrir amb un forjat de bigues que presenten problemes estructurals en diferents trams, motiu pel qual bona part d'elles estan força deteriorades.

El tram del Desviament que s'arranjarà té una longitud total de 810 metres. La secció actual de la canalització té forma trapezoidal, amb una base que oscil·la entre 3,5 i 5 metres d'amplada, i una alçada de 3 a 5 metres.

Execució per fases

L'actuació, inclosa en el Pla Director del Clavegueram, s'executarà per fases. La Junta de Govern va aprovar inicialment el passat 4 d'abril el projecte d'arranjament del tram comprès entre el carrer de Pasqual d'Aragó i la carretera de Mata, que engloba les dues primeres fases, amb una longitud de 527 metres.

La nova canalització es preveu amb un caixó de formigó armat, que tindrà una secció de 2,5 m x 4 m, constant per a tot el tram.

Prèviament a la col·locació del caixó, que discorrerà pel llit de l'antic canal, caldrà enderrocar el forjat de bigues i desmuntar el parament d'escullera del costat mar. Així mateix, es desplaçaran els serveis afectats, s'enretirarà l'arbrat i el mobiliari urbà.

Un cop finalitzada la col·locació del calaix s'urbanitzarà de nou la superfície, combinant paviment i sauló. Es reposarà l'arbrat i el mobiliari urbà, i es construiran rampes d'accés per a persones amb mobilitat reduïda, millorant la permeabilitat del passeig. També s'han previst espais per a la col·locació de jocs infantils.

Les obres del tram entre el carrer de Pasqual d'Aragó i la carretera de Mata estan pressupostades en 2.077.840 euros. Un cop es completi tota la tramitació administrativa i s'adjudiquin les obres, el termini d'execució previst per als treballs corresponents a les dues primeres fases, és de 10 mesos.

La tercera fase del projecte d'arranjament del Desviament afectarà al tram entre la riera de Sant Simó i la carretera de Mata. Tot i que aquesta fase encara no ha estat pressupostada, es preveu que la inversió global en la nova canalització del Desviament superi els 3 milions d'euros.