Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer d'en Moles es reurbanitzarà per convertir-lo en zona de vianants

Escoltar

El carrer d'en Moles es reurbanitzarà per convertir-lo en zona de vianants

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat divendres el projecte de reurbanització del carrer d'en Moles, entre els carrers de Sant Josep i d'Argentona. L'execució de l'obra, que afecta a una superfície de 900 m2, ampliarà la zona de vianants existent al Centre.

El carrer d'en Moles té una llargària de 170 metres i una amplada variable de 4 a 7,5 metres. El projecte d'urbanització comprèn la substitució dels serveis existents i la pavimentació del carrer a un sol nivell.

Substitució dels serveis

Els treballs inclouen la substitució de la xarxa de clavegueram a càrrec de l'empresa pública municipal Aigües de Mataró SA (AMSA). Es renovarà el col·lector general del centre del carrer, que es troba en mal estat, es realitzaran cinc nous pous de registre i s'anul·laran els existents.

També es preveu la construcció de nous embornals sifònics per a la recollida d'aigua superficial del carrer pel centre de la calçada.

El projecte inclou la renovació completa de la xarxa d'abastament d'aigua potable, que anirà a càrrec d'AMSA. D'altra banda, se soterraran els encreuaments de les línies aèries existents al carrer de la xarxa de telefonia i d'electricitat de baixa tensió i es graparan les línies a la façana dels edificis.

Pel que fa a l'enllumenat públic, està previst substituir els 11 punts de llum existents. Els nous punts de llum es col·locaran en la mateixa ubicació dels actuals sobre suport de braç mural fixat a les façanes. S'utilitzaran làmpades de vapor de sodi de 100 W, que proporcionen un rendiment econòmic i energètic òptim.

Pavimentació

Es col·locarà paviment de granit a un únic nivell, amb una tira central de pedra granítica més fosca i un pendent del 2% cap al centre del carrer per facilitar la recollida d'aigües pluvials. De la mateixa manera que ja s'ha fet amb altres carrers de Mataró, al paviment es col·locaran lletres de relleu fetes amb planxa de fosa dúctil, de 0,30 centímetres de gruix i tipografia Century Gothic, que formaran el nom del carrer d'en Moles.

El termini d'execució de les obres és de sis mesos, un cop s'adjudiquin els treballs i es signi l'acta de comprovació de replanteig. El projecte té un pressupost de 219.583 euros.