Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova estudiar la creació del Banc del Temps

Escoltar

El Ple aprova estudiar la creació del Banc del Temps

El Ple de dijous va aprovar per unanimitat una proposta presentada per CiU sobre la creació del "Banc del Temps". La proposta va incorporar una esmena del govern municipal.

El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:

"Els ajuntaments són el principal motor de dinamització econòmica i social, i també els generadors principals de riquesa en els municipis.

Els ajuntaments es troben avui davant un nou repte en la prestació de serveis. Les demandes dels ciutadans segueixen augmentant tan en nombre com en diversitat. Els ajuntaments estan obrint noves àrees d'activitat i d'intervenció insospitades fa vint anys, però que actualment són necessàries per solucionar els problemes cada cop més variats dels membres de la comunitat local.

El consistori, com a responsable més proper del benestar i del futur de la seva comunitat, està adquirint, dia a dia, un protagonisme central en la dinamització econòmica i social del seu municipi.

Els ajuntaments, en definitiva, han de potenciar aquest nou rol dinamitzador, adaptant la seva estructura, els seus recursos i les seves funcions a aquest nou paper. L'èxit en aquesta nova missió dependrà molt de la flexibilitat de l'organització i de la seva capacitat d'adaptació a les demandes de la societat local en matèria de promoció econòmica, diàleg i arbitratge, i foment d'iniciatives generadores de riquesa.

Un bon exemple d'ens local amb un important rol de dinamització social, el trobem a Sant Cugat.

A l'Ajuntament de Sant Cugat, amb l'assessorament de l'Associació Salut i Família, tot cercant una major implicació des ciutadans en el desenvolupament dels serveis socials, funciona un projecte anomenat el "Banc del Temps".

El "Banc del Temps" consisteix en un projecte que pretén afavorir la cooperació, la solidaritat i el bon veïnatge entre la comunitat d'un territori. Aquesta iniciativa consisteix en la creació d'un "banc" singular on el que allò que s'intercanvien són tasques, habilitats i serveis entre un grup de persones.

El "Banc del Temps" està format per persones motivades per intercanviar temps, dedicant-lo a ensenyar, intercanviar serveis, ajudar en tasques puntuals a persones de totes les edats, fomentant així l'oportunitat de conèixer i confiar en els altres per tal de resoldre les necessitats de la vida diària. La unitat d'intercanvi és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi. En aquest banc, el temps és la riquesa principal.

La primera experiència del "Banc del Temps" es va posar en marxa a la ciutat italiana de Parma l'any 1991. Des d'aleshores, la iniciativa s'ha estès per molts altres municipis europeus. A Catalunya hi ha experiències en diversos districtes de Barcelona, mentre que a la resta de l'Estat espanyol han sorgit iniciatives a Madrid, Vitòria, Bilbao i Tenerife, entre d'altres ciutats.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de CiU proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD:

El Departament de Benestar Social, Salut i Consum presentarà a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals un estudi on es recullin diferents propostes per millorar la conciliació de la vida familiar, laboral i ciutadana, essent una d'elles la creació del Banc del Temps a la ciutat de Mataró."