Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana al Congrés que aprovi el nou Estatut de Catalunya

Escoltar

El Ple demana al Congrés que aprovi el nou Estatut de Catalunya

El Ple d'ahir va aprovar una resolució de suport al projecte de nou Estatut que va ser aprovat pel Parlament de Catalunya. El grup municipal d'ERC va retirar la proposta de resolució sobre el nou Estatut que havia presentat inicialment, a favor d'un text consensuat per PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC.

El text de la resolució aprovada és el següent:

"Atès que el Parlament de Catalunya, després de més de 18 mesos de treball, aprovà el passat 30 de setembre el Nou Estatut per àmplia majoria amb el suport de 120 dels 135 diputats del Parlament de Catalunya.

Atès que la reforma de l'Estatut és una demanda cívica i política present en la majoria de programes electorals dels partits amb representació al Parlament de Catalunya.

Atès que el nou Estatut és un exercici de llibertat de la nació catalana i neix amb la voluntat de marcar un horitzó nacional comú per vies democràtiques i pacífiques i amb un ampli consens.

Atès que el nou Estatut representa la voluntat i el desig de la societat catalana de disposar d'un major nivell d'autogovern i d'un sistema de finançament just.

Atès que el nou Estatut, representa un increment de competències, i per tant, d'autogovern. I en especial a l'avanç que fa en aspectes socials i econòmics.

Atès que el nou Estatut incorpora un model de finançament bo i ambiciós per a Catalunya que ens ha de permetre seguir creixent i progressant com a país.

Atès que el nou Estatut aprovat pel Parlament ha de ser debatut i aprovat en els propers mesos pel Congrés dels Diputats.

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Manifestar

el total suport de l'Ajuntament de Mataró al projecte de nou Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya.

Segon.- Manifestar

que aquest projecte de nou Estatut suposa un avenç molt significatiu per a l'autogovern de la nació catalana i un finançament just que sustenti polítiques socials més ambicioses.

Tercer.-

Manifestar solemnement que el projecte aprovat constitueix la voluntat del poble català que oferim als altres pobles d'Espanya per tal d'acordar-ho a les Corts Generals.

Quart.-

Expressar el desig de l'Ajuntament de Mataró que el nou Estatut pugui plebiscitar-se a Catalunya l'any 2006.

Cinquè.- Adherir-se

a les campanyes cíviques i institucionals que en un futur es puguin organitzar en suport del nou Estatut.

Sisè.- Sol·licitar

al President del Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, que compleixi el seu compromís solemne d'aprovar l'Estatut "que aprovés el Parlament de Catalunya".

Setè.- Demanar

als grups polítics que han donat suport al nou Estatut que mantinguin la unitat d'acció al Congrés dels Diputats.

Vuitè.- Fer arribar

el present acord als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la mesa del Parlament, al President de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la mesa del Congrés dels Diputats i al President del govern espanyol."