Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Projecte Alocs posa de manifest que un 60% de les rieres del Maresme pateix algun tipus d'alteració

Escoltar

El Projecte Alocs posa de manifest que un 60% de les rieres del Maresme pateix algun tipus d'alteració

Un 60% de les rieres i torrents del Maresme pateix algun tipus d'alteració. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen dels resultats provisionals del Projecte d'estudi i conservació de les rieres del Maresme (Projecte Alocs), segons una primera anàlisi realitzada sobre les dades recollides en el període 2003-2004.

El Projecte Alocs es va iniciar l'any 2002, amb l'objectiu d'analitzar la profunda transformació que pateix la comarca del Maresme des dels anys 1960 i la ràpida degradació d'alguns dels elements més emblemàtics dels seu paisatge, com són les rieres. L'estudi va escollir l'aloc perquè és un arbust característic de les rieres del Maresme que creix fent petits boscos que ressegueixen les rieres i torrents (els alocars) i per tant, serveix com a bioindicador de l'estat de conservació de les rieres. Un altre objectiu del Projecte Alocs ha estat fomentar la conscienciació social per a la protecció i conservació dels alocars i les rieres del Maresme.

L'estudi s'ha realitzat gràcies a la creació d'una xarxa que aglutina 13 entitats de voluntariat ambiental dels diversos pobles del Maresme, que han dut a terme el treball de camp i han fet d'interlocutors amb els respectius ajuntaments. La xarxa, coordinada per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, del Patronat Municipal de Cultura (PMC) de l'Ajuntament de Mataró, i el Centre d'Acció Territorial i Ambiental del Maresme (CATAM), compta amb el suport de 4 centres educatius comarcals i 7 institucions científiques catalanes.

El projecte ha estat finançat des dels seus inicis pel PMC i ha rebut subvencions de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya i del Programa VOLCAM 2005 de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Les primeres dades

Durant el període 2003-2004 han col·laborat en el Projecte Alocs més d'un centenar de voluntaris. S'han estudiat una trentena de torrents i rieres distribuïdes per tot el Maresme i en total s'han recorregut i estudiat quasi 60 quilòmetres de ribes.

Una primera anàlisi de les dades obtingudes posa de manifest que:

  • El 60% de les ribes del Maresme sofreix alguna alteració (marges descalçats o erosionats, murs artificials, esculleres, runes, etc.)
  • Gairebé en un 40% dels trams estudiats hi creix la canya, una espècie invasora que competeix amb l'aloc i degrada el paisatge
  • Gairebé el 40% dels trams analitzats s'utilitzen com a vials per a cotxes
  • Només un 21% dels trams tenen alocs, si bé aquest percentatge és molt desigual per a les diferents rieres mostrejades, ja que en algunes més del 50% mostren presència d'alocs, mentre que d'altres ni tan sols en tenen
  • Dels trams amb alocars, més d'un 70% presenten algun tipus d'amenaça (elevat recobriment de canyes, estassades, abocament de residus o runes, edificacions o altres construccions d'obra, etc.)

L'estudi posa de manifest que es segueixen realitzant actuacions que comporten una degradació de les rieres. Gràcies al Projecte Alocs, però, en alguns municipis s'han pogut prendre mesures correctores i/o de conservació de les rieres, quan l'administració ha actuat sobre punts concrets del territori, després de fer una anàlisi adequada de les necessitats i les mesures a prendre. Com a exemple, l'Ajuntament de Mataró ha restaurat l'alocar d'un tram de la riera de Sant Simó, que va resultar afectat per la construcció de la plaça d'Alfred Opisso i Cardona.