Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GINTRA registra un dèficit de 500.000 euros al 2004 després d'una important inversió en aparcaments

Escoltar

GINTRA registra un dèficit de 500.000 euros al 2004 després d'una important inversió en aparcaments

La Junta d'Accionistes de l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) va aprovar el passat 2 de juny el balanç de comptes de l'any 2004. El resultat de l'exercici ha registrat un dèficit de 500.000 euros, a conseqüència de l'alt nivell d'inversió en aparcaments a la ciutat.

Per tal d'absorbir la totalitat del dèficit, la Junta General de Socis va aprovar, a proposta del Consell d'Administració de la societat, que es facin les aportacions pertinents. GINTRA va tancar l'exercici amb un capital social de 2.512.600 d'euros, subscrit el 82% per l'empresa Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) i el 18% per l'Ajuntament de Mataró.

Ingressos

Pel que fa a ingressos principals, cal esmentar els ingressos per lloguers de places d'aparcament per a residents, que han estat de 259.000 euros. Pel que fa a l'estacionament regulat en superfície (zona blava), amb 854 places en explotació, ha generat uns ingressos de 827.000 euros, amb una ocupació mitjana aproximada del 50% i unes despeses de 542.000 euros.

D'altra banda, la gestió del servei de retirada de vehicles ha generat uns ingressos de 495.000 euros amb un total de 16.851 arrossegaments. Els ingressos facturats per aquests conceptes es corresponen amb els costos d'explotació incorreguts, és a dir, són sense marge per la Societat.

També cal afegir que per les concessions dels aparcaments Parc Central i Plaça de Granollers, GINTRA va ingressar al 2003 un import de 240.405 € pel primer i 210.354 € l'any 2004 pel segon. Comptablement aquests ingressos es periodifiquen en deu anys, ja que s'exploten mitjançant dues concessions per a 10 anys (que finalitzen al 2012).

Inversions

En aquest apartat cal remarcar la important inversió de 8,1 milions d'euros per a la posada en funcionament dels quatre aparcaments propietat de GINTRA, des de la seva constitució el passat 19 de desembre de 2002. Dintre d'aquesta inversió figuren els 0,8 milions que s'han invertit aquest any.

Aquest nivell elevat d'inversió s'ha pogut assolir mitjançant l'accés al finançament hipotecari. El deute viu d'aquests préstecs és de 3,9 milions d'euros a data 31 de desembre de 2004.

L'import de l'endeutament per pòlisses de crèdit a curt termini és de 842.000 euros, amb un límit de disposició de 2,2 milions d'euros.

Així mateix, l'esforç inversor segueix, i una mostra del mateix són els 9,2 milions d'euros previstos per als tres grans aparcaments que GINTRA té en projecte: al parc de Cerdanyola, la plaça d'Occitània i la ronda de Rafael Estrany, que suposen la creació de 701 noves places d'aparcament. Properament sortirà a licitació la construcció i explotació dels dos primers. D'altra banda, PUMSA promou al carrer de Carlemany un aparcament de 80 places que també gestionarà GINTRA.

El carrer, un espai públic per a tots els ciutadans

GINTRA té com a objectius principals millorar la mobilitat a la ciutat i retornar al carrer la seva funció d'espai públic en benefici directe dels ciutadans i ciutadanes de Mataró. En aquest sentit, la societat du a terme actuacions municipals destinades a millorar els hàbits de comportament de la ciutadania pel que fa a l'ús del vehicle.

Les àrees d'actuació de GINTRA són la gestió de l'explotació dels aparcaments municipals, l'explotació de l'estacionament en superfície sotmès a control horari i la gestió del recolzament logístic a la circulació. Per això, aquesta gestió del trànsit també comporta la retirada de vehicles estacionats indegudament a la via pública mitjançant el servei de grua, i també de la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

Actualment, el número total de places d'aparcament que controla GINTRA és de 2.681, de les quals, 1.153 han estat promogudes pel grup i distribuïdes en diferents aparcaments a la ciutat: Plaça de Granollers, Parc Central, Rocafonda, Plaça de la Gatassa, Jaume Comas, Colom, Solís, Cal Collut i Can Xammar.