Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena presenta el projecte estratègic per als anys 2005-08

Escoltar

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena presenta el projecte estratègic per als anys 2005-08

El president de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, Oriol Batista, i la presidenta de l'Àrea de Benestar Social de Diputació de Barcelona, Núria Carrera, presenten aquesta tarda a les entitats el projecte estratègic de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena per als anys 2005-08.

L'acte tindrà lloc a les 19.30 hores a la sala d'actes de la Fundació (carrer de Sant Pelegrí, 3).

Per a aquesta nova etapa, la Fundació Hospital es planteja el repte de donar resposta al fenomen de la dependència i la pèrdua de l'autonomia en el trinomi "Malaltia- envelliment- discapacitat".

Així, la principal tasca serà la de promoure iniciatives que millorin la qualitat de vida de les persones dependents i les seves famílies, ajudant-les a afrontar els estats de dependència des d'una perspectiva psicosocial i per augmentar la seva autonomia.

En aquest sentit, la Fundació Hospital vol ser un centre de referència pels sectors públics i privats en l'àmbit sociosanitari i de les dependències a la comarca del Maresme

Els valors que orienten l'activitat de la Fundació Hospital són: la participació activa de les persones afectades i les seves famílies, el foment de l'autonomia i la dignitat de les persones, el respecte a les decisions i la independència de les persones afectades, el foment de drets i deures de les persones afectades i llurs famílies, la integració de les persones en la seva comunitat, la defensa d'uns serveis de qualitat i en quantitat suficient per atendre les necessitats de les persones, serveis accessibles i de proximitat, actuacions transparents i socialment responsables, el foment de la solidaritat entre les persones, i la cooperació i en el treball en xarxa.

Línies estratègiques

  1. Mantenir una oferta de serveis estrella, aprofitant el creixement del sector per créixer en oferta de serveis d'atenció directa.
  2. Aprofundir en el coneixement de les situacions generadores de dependència entre la població de la comarca.
  3. Generar sinergies entre els sectors públics competents a la comarca, els sectors privats i la societat civil.
  4. Promoure una cultura de l'autonomia entre la població de la comarca.
  5. Estimular les respostes des de la societat civil per implicar a tothom en el repte de l'atenció a les dependències.

Cartera de serveis

La cartera de serveis la composen 5 Àrees de treball i 20 actuacions

  • Investigació, recerca i assessorament:

1. informe "El Maresme sociosanitari"

2. premis anuals

3. jornades anuals

4. centre documentació

5. àmbit de recerca i assessorament 1.

  • Formació:

6. Pla formació continua professionals

7. Pla formació persones afectades i famílies

8. Programa de formació en pràctiques

  • Atenció a les persones:

programa d'atenció social

9. servei d'atenció a maltractaments

programa d'atenció psicològica

10. grups de suport i d'ajuda mútua

11. servei d'atenció psicològica

programa d'atenció jurídica

12. servei d'assessorament jurídic

programa d'atenció a professionals

13. serveis de supervisió individual i en grup

programa ocupacional

14. servei d'intermediació laboral

  • Prevenció:

15. Campanya anual

  • Centre de Suport a iniciatives socials:

16. cessió d'espais

17. captació voluntariat

18. formació voluntariat i dirigents associatius

19. captació de fons

20. Mostra d'entitats