Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova inicialment el projecte d'urbanització dels entorns del Mas Miralles

Escoltar

La Junta de Govern aprova inicialment el projecte d'urbanització dels entorns del Mas Miralles

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 2 de novembre el projecte d'urbanització dels entorns del Mas Miralles. L'àmbit d'intervenció inclou tres unitats d'actuació que ocupen una superfície global de 6.193,21 m2, integrades per les finques situades a la confluència entre els carrers Pla de Bages, Garrotxa i la prolongació del carrer del Penedès.

En aquests moments està en tràmit la modificació del Pla General d'Ordenació en aquest àmbit, que el Ple municipal va aprovar provisionalment el 6 d'octubre i permetrà fer les actuacions previstes. La modificació afecta a dues de les tres unitats d'actuació a les quals es desenvoluparà de manera conjunta el projecte d'urbanització.

El regidor d'Urbanisme, Arcadi Vilert, i la presidenta del Pla Integral de Cerdanyola, Quitèria Guirao, presentaran aquesta tarda als veïns la remodelació dels entorns del Mas Miralles, en una reunió informativa que tindrà lloc a les 19.00 hores al CAP de la ronda de la Cerdanya (carrer del Vallès, 37). L'àmbit d'intervenció, tenint en compte la modificació del Pla General en procés de tramitació, preveu la construcció d'un centenar d'habitatges, amb 130 places d'aparcament. Pel que fa el sòl públic, ocuparà 2.858 m2, dels quals 1.370 m2 corresponen a espais lliures, 1.300 m2 a carrers i 188 m2, els corresponents al Mas Miralles, a equipament.

Projecte d'urbanització

El projecte d'urbanització contempla l'enderroc per fases de les edificacions existents a l'àmbit, a excepció del Mas Miralles, que es preservarà com a futur equipament. Així, s'enderrocaran una fàbrica amb façana al carrer de la Garrotxa i un aparcament de vehicles a cel obert. En una altra fase s'enderrocarà una edificació de planta baixa i dos pisos amb façana al carrer de la Garrotxa.

El carrer del Penedès es pavimentarà com a zona de prioritat invertida. Tindrà dues voreres d'1,50 metres i una zona de pas de vehicles de 3 metres. Pel que fa a l'enllumenat, s'hi instal·laran lluminàries tipus NEOS 2, de 150 W, amb braç adossat a façana a 7 metres d'alçada. Al carrer de la Garrotxa l'enllumenat serà del mateix tipus.

El carrer de Pla de Bages també serà de prioritat invertida, amb una amplada total de 8 metres. La vorera est tindrà 1,20 metres d'ample i la del costat oest 3,5 metres. L'enllumenat serà amb columnes cilíndriques de 7 metres d'alçada, amb lluminària tipus NEOS 2 de 150 W. El projecte preveu l'obertura del passatge peatonal fins a la seva connexió al carrer del Penedès. En aquest tram, les lluminàries seran de 100 W i estaran situades a 5 metres d'alçada.

A la part més alta del carrer Pla de Bages, als entorns del Mas Miralles, es crearà una zona verda. L'espai estarà pavimentat amb el mateix acabat de la vorera i inclourà una zona de sauló i dos parterres enjardinats amb plantació arbustiva. A la zona de sauló hi haurà un tancat amb jocs infantils i una font.

A la part més alta del carrer del Penedès, en la confluència amb el carrer de la Garrotxa, hi haurà una plaça. L'espai estarà pavimentat amb el mateix acabat que la vorera i també es preveu crear una zona de sauló i un parterre enjardinat.

La il·luminació de les zones verdes es farà amb columnes de 4 metres d'alçada amb lluminàries de 100 W.

Serveis

El projecte també contempla els treballs necessaris de connexió a la xarxa de distribució d'aigua i al clavegueram, així com a la resta de serveis (xarxes de telecomunicaciopns, gas i electricitat).

Es preveu substituir el tub existent al carrer Pla d'en Bages i prolongar-lo en tot el nou tram de vial. Aquest col·lector recollirà els tubs que discorren pel carrer de La Granja i de Garrotxa. També se substituirà el col·lector del carrer del Penedès fins a la connexió amb el carrer de Maria Auxiliadora.

El projecte, que encara ha de superar la corresponent tramitació administrativa, tindrà un termini d'execució de vuit mesos des de l'inici dels treballs. Les actuacions a realitzar tenen un pressupost de 655.102 euros. El cost de la urbanització serà finançat pel promotor del sector.