Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La primera fase del Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró culmina amb la signatura de l'acord

Escoltar

La primera fase del Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró culmina amb la signatura de l'acord

Representants dels grups municipals, del teixit empresarial, els sindicats majoritaris, la Federació d'Associació de Veïns de Mataró, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i les dues escoles universitàries han signat aquesta tarda el Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró. La signatura de l'acord dóna pas a la segona fase del procés, que permetrà concretar un pla d'actuacions en relació a les línies estratègiques definides pel Pacte.

Signants del Pacte

El Pacte ha estat signat per l'alcalde, Joan Antoni Baron i pels representants dels grups municipals Pilar González-Agàpito (PSC), Jaume Graupera (ICV-EUiA), Antoni Civit (ERC), Joaquim Esperalba (CiU) i Paulí Mojedano (PP). Com a representants del teixit empresarial han signat l'acord la presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, Roser Moré, el president de la Unió de Botiguers de Mataró, Salvador Floriach, el director d'Alcampo Mataró, Patrick Beneroso, el president de l'Associació d'Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca (Asegema), Josep Espígul, i el president del Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Maresme, Joan Mora.

També han signat l'acord com a representants dels sindicats la secretària general de la Unió Nord-Oriental del Maresme de la UGT, Isabel Ruiz, i el secretari general de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme de CC.OO, José Cachinero. Com a representant del moviment veïnal ha signat el pacte el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, Santi López. També ho ha rubricat el director de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, Jaume Llansó i, pel que fa a l'àmbit universitari, han signat el Pacte el gerent de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, Ricard Bonastre, i la directora acadèmica de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, Mar Isla.

Objectius i primera fase

El Pacte té com a objectiu definir un nou model de desenvolupament econòmic i social de la ciutat per als propers anys, que permeti a Mataró millorar la posició competitiva de la base productiva pròpia, la capacitació, el nivell formatiu i l'ocupabilitat dels seus ciutadans.

La primera fase del procés es va iniciar el passat 12 de gener, amb la constitució del Consell del Pacte com a òrgan de representació encarregat d'impulsar, validar i fer el seguiment del mateix. Durant el primer trimestre de l'any el Consell treballat sobre la diagnosi socioeconòmica de Mataró elaborada pel Gabinet d'Estudis Econòmics en el marc del Pacte Local per a l'Ocupació de Mataró.

Els acords

El text del Pacte pel desenvolupament econòmic i social firmat avui inclou els següents acords, que defineixen les línies estratègiques per dissenyar el futur pla d'actuacions:

1. Aprovar un model proactiu d'actuació caracteritzat per una incidència preferent en les causes del desenvolupament i basat en els objectius següents:

 • Potenciar la capacitació de les persones i el desenvolupament del capital humà.
 • Promoure la integració dels col·lectius més desafavorits.
 • Aprofitar les capacitats generades en benefici de l'activitat productiva de la ciutat, amb atenció especial a l'emprenentatge, la innovació, i la competitivitat.
 • Assolir una major implicació dels agents i promoure la concertació público-privada.
 • Consolidar la capitalitat i encaix de Mataró en el seu entorn territorial, comarcal i metropolità.

2. Iniciar la segona fase del Pacte, que té per objectiu la concreció de les línies estratègiques descrites en un pla d'actuacions, amb assignació de responsables, calendari, agents implicats i cost aproximat de les mateixes. Establir, en els diferents àmbits de treball, objectius concrets i mesurables, així com els indicadors i mecanismes d'avaluació i seguiment de l'acompliment d'aquests objectius.

3. Aprovar els àmbits de treball a partir dels qual es dissenyaran les accions:

 • La formació com a principal recurs de capacitació.
 • L'atenció i la inclusió dels col·lectius desafavorits i la cohesió social.
 • La competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals.
 • La potenciació dels sectors emergents per una major diversificació productiva i la promoció de ciutat.
 • El sector de les noves tecnologies i de coneixement alt.
 • El territori i les infraestructures al servei del model econòmic i social.
 • L'adaptació dels serveis públics i l'administració local a la nova visió estratègica i model de desenvolupament.

Amb la incorporació dels següents valors estratègics i transversals que guiïn la concreció dels àmbits esmentats: Mataró com a capital i node en la xarxa de ciutats, la implicació dels agents i la sostenibilitat.

4. Tenir presents i integrar en el conjunt de propostes derivades d'aquest Pacte, els acords establerts en altres àmbits de concertació ja existents: Pacte Local per a l'Ocupació, Pla d'Acció Ambiental, Pacte per la Mobilitat, Pacte per a la Nova Ciutadania, Pla d'Actuació per a la Promoció de Ciutat, Pla de Seguretat Local, Projecte Educatiu de Mataró, etc.

5. Buscar la implicació en els objectius estratègics i el suport en les accions d'aquelles administracions supramunicipals i entitats o organismes competents en les matèries que es tracten.

6. Impulsar un procés d'informació i participació dels ciutadans de Mataró, que permeti compartir els objectius del Pacte i recollir aportacions en relació a les accions a desenvolupar, a través del Consell de Ciutat.

Compromisos dels signants

Els signants del Pacte es comprometen a treballar en la consecució del model de desenvolupament acordat i a donar a conèixer en el sí de les organitzacions que representen tant les línies estratègiques pactades com el futur pla d'actuacions. Així mateix, es comprometen a treballar per aconseguir el compromís amb el Pacte d'altres administracions, organismes i empreses.

Un cop aprovat el pla d'actuacions, el Consell del Pacte es constituirà com a comitè de seguiment i avaluarà cada sis mesos l'acompliment de les accions i objectius previstos.