Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La proposta de modificació de l'ordenança dels serveis funeraris inclou un nou article sobre els forns crematoris

Escoltar

La proposta de modificació de l'ordenança dels serveis funeraris inclou un nou article sobre els forns crematoris

El regidor de Serveis Municipals, Francesc Melero, va presentar el passat dilluns 22 de novembre en la Comissió Informativa de Serveis Territorials la proposta de modificació de l'ordenança reguladora de la prestació dels serveis funeraris. Està previst que la proposta es presenti l'1 de desembre al Ple municipal per a la seva aprovació inicial.

Respecte a l'actual ordenança, la modificació que es proposa comporta l'addició d'un nou article en el capítol I del text normatiu, que portarà el número 28, i tindrà el següent redactat: En cap cas s'autoritzarà la construcció d'un forn crematori fora de les instal·lacions dels cementiris municipals. L'ordenança assimilarà, d'aquesta manera, l'activitat de forn crematori a la de cementiri, en considerar que la incineració es tracta d'una competència municipal que s'ha de realitzar en un equipament municipal.

Si la modificació és aprovada inicialment pel Ple, s'obrirà un termini d'informació pública de 30 dies a comptar des de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província. Passat aquest termini, si no es produeixen reclamacions, la modificació de l'ordenança quedarà aprovada definitivament.