Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch engega el Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola

Escoltar

La reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch engega el Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola

L'Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres de reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, en el tram comprès entre l'avinguda de la Gatassa i la ronda de Bellavista. El projecte, que inclou també la reurbanització de les places de Tomàs Ribas i Julià i d'Isla Cristina, així com la conversió d'un tram del carrer de Sicília en zona de vianants, afecta a una superfície total d'11.000 m2.

Les obres seran executades per l'empresa Eurocatalana d'Obres i Serveis, i tenen un pressupost d'1.435.041 euros. El termini d'execució previst és de 12 mesos.

Primera actuació del Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola

La reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch és la primera actuació que desenvoluparà l'Ajuntament dins el Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola. L'actuació integral en aquest àmbit ha estat subvencionada amb 3.773.000 euros pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El Ple ordinari de setembre va aprovar per unanimitat l'acceptació de l'ajut, que l'Ajuntament va sol·licitar el passat mes de març dins de la convocatòria de subvencions inclosa a la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

El Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola descriu la realitat urbanística i socioeconòmica de l'àrea territorial delimitada pels carrers dels Salesians i de Joan Maragall, les rondes de la Roca Blanca i de Bellavista, i l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch. El projecte recull un conjunt d'actuacions per millorar les condicions dels ciutadans residents en aquesta àrea, que presenta importants dèficits socials i urbans.

El Ple va aprovar el projecte el 7 d'abril amb un pressupost inicial de 9.000.000 euros, del qual l'Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el 50% en concepte d'ajuts. La revisió del projecte per part de la Generalitat ha suposat finalment l'aprovació d'un pressupost de 7.546.000 euros, dels quals concedeixen com ajut el 50%, és a dir, 3.773.000 euros.

L'ajut es rebrà desglossat en cinc anualitats:

 • any 2005: 322.038,89 euros
 • any 2006: 485.916,67 euros
 • any 2007: 983.266,67 euros
 • any 2008: 1.038.527,78 euros
 • any 2009: 943.250 euros

Objectius del Projecte integral

El Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola té com a objectius prioritaris vertebrar el barri, especialment amb la reurbanització de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, millorar la mobilitat dels vianants i crear nous espais públics i equipaments.

Així mateix, les actuacions a realitzar pretenen garantir l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i ens els equipaments, evitant espais pocs il·luminats i construint equipaments d'acord amb les entitats i col·lectius que els han d'utilitzar, fomentar la sostenibilitat en el desenvolupament urbà, incorporar les tecnologies de la informació en els edificis, rehabilitar els elements col·lectius dels edificis i establir programes per a la millora social, urbanística i econòmica.

Actuacions previstes

El Projecte d'intervenció integral de Cerdanyola contempla tant actuacions d'intervenció física en l'espai públic i els equipaments, com programes per a la millora social, urbanística i econòmica del barri, que s'executaran en els propers anys. La priorització de les diferents obres i actuacions es decideix en el marc del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola.

Inclou les següents actuacions:

 • Urbanització dels 4 eixos cívics que connecten l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb els actuals i futurs equipaments, zones verdes i forestal. La inversió prevista per urbanitzar els 4 eixos cívics és de 5.498.720 euros.

- Eix 1: és la mateixa avinguda de Josep Puig i Cadafalch, en l'àmbit que ara es comença a reurbanitzar.

- Eix 2: suposarà la reurbanització del carrer Major, en el tram comprès entre l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de la Verge de la Fuensanta, el carrer de Les Agudes, el carrer de la Gatassa (tram plaça de la Gatassa) i el carrer Ample.

- Eix 3: inclou la reurbanització del tram del carrer Major entre els carrers de la Verge de la Fuensanta i de la Mare de Déu de Núria i incorpora també el carrer de les Tres Roques.

- Eix 4: suposarà la reurbanització del carrer de la Gatassa, en el tram entre els carrers Ample i del Mar, i del carrer de Tarragona.

 • Actuacions en diferents carrers per prioritzar la mobilitat dels vianants.
 • Rehabilitació del Mas Miralles, situat al carrer de Pla de Bages, per al seu ús com a equipament. La inversió prevista per aquesta actuació és de 370.000 euros.
 • Construcció d'un nou equipament al carrer de Tres Roques, per a usos socials. La inversió prevista per aquesta actuació és de 911.600 euros.
 • Programa d'ajuts a la instal·lació d'ascensors i rehabilització de façanes, al qual està previst destinar 640.000 euros.
 • Programes de foment en la integració social i cultural, amb una inversió prevista de 125.680 euros.

Actuacions complementàries

A banda de les actuacions contemplades pel Projecte integral, l'Ajuntament ha iniciat o està tramitant l'execució d'altres actuacions dins el mateix àmbit geogràfic per contribuir a la coherència de la intervenció integral.

Entre aquestes actuacions, que queden fora de la subvenció concedida per la Generalitat en el marc de la Llei de millora de barris, s'inclouen: la construcció dels aparcaments de la plaça de la Gatassa i del parc de Cerdanyola, d'un nou pavelló esportiu al carrer d'Euskadi, per a l'execució del qual l'Ajuntament ha sol·licitat al Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya una subvenció d'1.987.500 euros que suposa un 50% del pressupost, d'una nova escola bressol amb capacitat per a 100 places, d'un equipament social al carrer de València, o la posada en marxa de diferents programes per contribuir a la millora social de l'àrea.