Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La societat d'economia mixta Porta Laietana, SA gestionarà la transformació urbanística del sector Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix

Escoltar

La societat d'economia mixta Porta Laietana, SA gestionarà la transformació urbanística del sector Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix

L'empresa municipal d'urbanisme, Promocions Urbanístiques de Mataró S.A, (PUMSA) i Iluro Residencial SL han constituït la societat d'economia mixta Porta Laietana, SA, que té com a objectiu la gestió del desenvolupament urbanístic i immobiliari del Sector "Iveco-Renfe-Farinera/veïnat de Valldeix". El projecte aportarà a la ciutat equipaments comunitaris, un total de 1.300 habitatges, 390 dels quals seran de protecció oficial, espais lliures i zones verdes. Es preveu que el procés de gestió i execució urbanística tingui una durada aproximada de dos anys.

Les dues parts van signar el passat 13 de juliol l'escriptura pública de constitució de la nova societat. El 21 de desembre de 2004, PUMSA va endegar un concurs públic per a la selecció d'un soci privat per constituir aquesta nova societat d'economia mixta. Després d'estudiar les ofertes presentades, el 31 de març de 2005, el Consell d'Administració de PUMSA va aprovar per unanimitat la proposta conjunta presentada per Copcisa, SA i Copcisa Immobiliaria, SL.

En acompliment del plec de condicions regulador del concurs, aquestes dues empreses van constituir una societat mercantil, anomenada Iluro Residencial SL.

12 milions de capital social

La nova societat d'economia mixta, amb seu al número 63 del carrer de Pablo Iglesias de Mataró, compta amb un capital social de 12 milions d'euros i està participada al 50% per cadascuna de les parts. El Consell d'Administració de Porta Laietana, SA estarà presidit per Arcadi Vilert Soler; la vicepresidència, en nom d'Iluro Residencial, serà representada per Joaquim Manich; els càrrecs de vocals corresponen a César Fernández Rodríguez i, per part de Copcisa, SA, Pedro Maria Maqueda de Anta. Finalment, Margarita Roca Auledas ocuparà el càrrec de secretària.

Aquest nova societat neix amb una imatge idònia a la seva finalitat empresarial. El color i el símbol que representen les onades recorden la façana marítima del sector Iveco-Renfe-Farinera, sector objecte de transformació urbanística per part de la pròpia societat.

Venda dels terrenys de PUMSA a la nova societat

Segons la modificació puntual del Pla General, aprovat inicialment el dia 9 de setembre de 2004, la societat municipal PUMSA va adquirir en el sector Iveco-Renfe-Farinera dues finques amb una totalitat de 32.000 m2 de superfície aproximadament. A més a més, també va adquirir la totalitat dels terrenys del sistema general discontinu situats al veïnat de Valldeix.

En primer terme, PUMSA vendrà a Porta Laietana, SA. la totalitat dels terrenys situats al triangle d'Iveco i, en un futur, està previst la compravenda dels terrenys situats en l'àmbit discontinu del veïnat de Valldeix.

Aquesta societat mixta, purament instrumental, participarà en el procés urbanístic com qualsevol altre propietari del sector, abonant els costos d'urbanització que li corresponen. PUMSA però, mantindrà el control de la gestió del sector, en base a l'acord municipal que l'anomena administració actuant. Es preveu que el procés de gestió i execució urbanística tingui una durada aproximada de dos anys.

Habitatges de protecció i criteris de sostenibilitat

El projecte immobiliari té com a principal prioritat la construcció d'habitatges de protecció oficial seguint els criteris de construcció sostenible. En aquest sentit, tindrà una edificabilitat residencial del 80%, mentre que l'altra 20% es destinarà a sòl industrial.

El desenvolupament urbanístic i immobiliari del sector aportarà a la ciutat equipaments públics, com una nova escola, un total de 1.300 habitatges, 390 dels quals seran de protecció oficial (25% de l'edificabilitat residencial), espais lliures i zones verdes.

S'efectuarà la dissolució de la societat mixta un cop hagi finalitzat el procés de gestió i execució urbanística, per tal que cada part dugui a terme la promoció dels habitatges pertinents. Aproximadament, es calcula que Copcisa Immobiliaria, promourà 325 habitatges lliures sobre sostre residencial i 11.000 m2 de sostre terciari. Per la seva banda, PUMSA té previst promoure 135 habitatges protegits.