Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La taxa d'atur ja arriba al 8,2% i retorna a nivells similars al 1998

Escoltar

La taxa d'atur ja arriba al 8,2% i retorna a nivells similars al 1998

El ritme de creixement de la desocupació a Mataró s'ha accelerat considerablement respecte al que es venia registrant en els mesos precedents, i pràcticament triplica el creixement de l'atur registrat a Catalunya i a la província de Barcelona. Destaca en aquest creixement la influència del sector tèxtil, que durant el darrer any ha augmentat el nombre de desocupats un 19,5%.

L'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar, va finalitzar el tercer trimestre de 2004 amb un registre de 5.030 persones desocupades, xifra que no es recordava des de principis de 1998. Amb aquest nombre de desocupats, les llistes s'han engreixat un 13,6% en els darrers tres mesos, i si ho comparem amb el mateix mes de l'any anterior el contingent de desocupats ha augmentat en un 17,9%. Comparant amb les variacions registrades l'any anterior, les dades han empitjorat considerablement, ja que l'any passat en el comparació trimestral l'atur va augmentar un 7% i en la interanual l'augment va ser del 13,6%.

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 35 s'analitzen les dades del tercer trimestre de 2004 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 5.030 desocupats en l'àmbit Mataró, i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 8,2%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (7,1%) i a la de Catalunya (6,5%), i lleugerament inferior a la del conjunt d'Espanya (8,6%).

Les dones han estat les més perjudicades

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat un cop més en les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 23,5%. Els homes també han patit l'augment de la desocupació, si bé ha estat clarament inferior a la de les dones, un 11%.

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 41,7% dels desocupats registrats a Mataró són homes (2.100 persones), mentre que les dones representen el 58,2% (2.930 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 5,9% mentre que en les dones és gairebé el doble, el 11,4%.

Per edats, el grup més jove (menys de 25 anys) ha mantingut invariable el nombre de desocupats en el darrer any (705). Han estat els altres dos grups on ha augmentat el nombre de desocupats, i ho han fet pràcticament al mateix ritme: un 21,9% més entre els que tenen entre 25 i 44 anys, situant el nombre de desocupats en 2.237 (el 44,5% dels desocupats de Mataró); i un 21% entre els que tenen més de 44 anys, registrant-se 2.088 desocupats (el 41,5%).

Distribució per sectors econòmics

L'augment de la desocupació a la ciutat s'ha centrat en els dos sectors econòmics més importants, la indústria i els serveis. En la indústria el nombre de desocupats ha crescut un 18,6% i ja hi ha 2.125 desocupats, el 42,2% de l'atur de Mataró. Pel que fa al sector serveis, l'increment de la desocupació ha estat més accelerat, un 27%, i situa el volum de desocupats del sector en 2.141 el 42,6% de tots els aturats de Mataró. Filant més prim dins d'aquest dos sectors, trobem que la indústria tèxtil i de la confecció ha engreixat les llistes de desocupats en el darrer any un 19,5%, i que el dedicat a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) ha augmentat un 53% i ja és el segon sector amb més desocupats darrera el tèxtil.

La construcció i els que busquen la primera feina (SOA), són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 14,7%), i en la variació interanual s'ha mantingut invariable en el cas de la construcció i s'ha reduït un 7,8% entre els que busquen la seva primera feina.

Tots els nivells d'instrucció registren un augment de desocupats

El grup de desocupats amb estudis primaris és el més nombrós a l'OTG de l'Esplanada, amb 4.134 persones -el 82,2%-, i ha estat també el que més s'ha incrementat en els darrers dotze mesos, amb un 19,3%. Els desocupats universitaris també han patit un increment considerable, del 17,8%, si bé es tracta d'un col·lectiu amb poc pes, ja que només representa el 4,9% dels desocupats de la ciutat. L'increment més baix s'ha registrat entre els que tenen estudis secundaris amb un 10,3% més d'aturats, i representen el 13% del atur de la ciutat.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró. En el tercer trimestre de 2004 el 60% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, el 47% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda, els contractes indefinits en el tercer trimestre han representat el 10,9% de la contractació de Mataró. Per segon trimestre consecutiu, la contractació femenina supera la masculina. Un 52% dels contractes han estat per a les dones i el 48% per als homes. Per grups d'edat, gairebé el 30% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els menors de 25 anys, que abasten només 9 anys, concentren aproximadament el 38% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb el 41,5% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només l'11,7% dels contractes comunicats a l'OTG.

En la distribució per sectors, tres de cada quatre contractes que s'han signat en el tercer trimestre corresponen al sector serveis. A la indústria, li corresponen el 10,9% i a la construcció el 12,2%.