Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'activitat socioeconòmica de Mataró continua estancada malgrat els primers indicis de recuperació

Escoltar

L'activitat socioeconòmica de Mataró continua estancada malgrat els primers indicis de recuperació

El Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró presentarà aquesta tarda el divuitè número de l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró. En aquesta edició s'analitzen el conjunt d'indicadors socials i econòmics referents a la ciutat fins al primer trimestre de 2005.

L'acte tindrà lloc, a les 19.00 hores, a la sala d'actes de Can Palauet (carrer d'en Palau, 32) i serà presidit per l'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron. En el transcurs de l'acte, el fundador i president d'Infonomia.com, Alfons Cornella, parlarà sobre "Innovació i idees de negoci en sectors emergents", tema relacionat amb el monogràfic que inclou l'Informe, titulat "Sectors emergents i idees de negoci a Mataró".

La situació al món, a Espanya i Catalunya

Possiblement, la notícia econòmica de la qual més s'ha parlat durant els darrers mesos és la que fa referència a l'encariment del preu del barril de petroli, que s'ha situat per sobre dels 60 dòlars. La conseqüència més immediata d'aquest encariment del petroli és un endarreriment en el conjunt de la Unió Europea per sortir de l'actual situació d'estancament, com així ho demostra la revisió a la baixa de les previsions per part de l'OCDE. Als Estats Units les previsions de creixement són prou positives, amb valors del 3,6% per al 2005 i del 3,3% per al 2006, amb la base d'aquest creixement situada en el consum intern.

Si ens centrem a Espanya, l'economia és troba en una situació millor que la d'Europa, ja que el creixement del PIB espanyol a mitjans de 2005 triplica el de la Unió Europea. A Espanya aquest creixement es basa en la força de la demanda interna, mentre que el dèficit de la balança comercial continua sent la nota negativa.

La situació de Catalunya no dista gaire de la d'Espanya, i tot indica que la demanda interna continuarà tenint un paper protagonista en l'avanç del PIB català, malgrat no disposar de les dades amb la nova base-2000. Des de la banda de l'oferta la construcció és la principal impulsora del PIB.

Dinamisme demogràfic a Mataró

Ja situats a Mataró, l'evolució demogràfica continua sent la variable amb un major dinamisme a la ciutat, ja que el nombre d'habitants experimenta un creixement continuat. A finals de març, la població de Mataró s'apropa als 118.000, el que representa un creixement aproximat de 2.100 persones en el darrer any, i en termes relatius representa un creixement de l'1,8%.

Tot i el continuat creixement natural de la població, el component migratori continua sent el principal factor explicatiu.

La construcció continua creixent

Per la seva banda, el sector de la construcció a la ciutat continua mantenint un ritme de creixement important. El nombre d'assalariats que treballen a la construcció és de 2.804, un 4,5% més que un any abans. També els autònoms i les empreses de la construcció han crescut en el darrer any, un 7,5% en els primers i del 2,9% en els segons.

El dinamisme del sector també s'evidencia en l'increment en la construcció d'habitatges: entre abril de 2004 i març de 2005 s'han començat a construir 1.376 habitatges, un 19,9% més que un any enrera. Així mateix, l'Informe de Conjuntura també es fa ressò de l'increment del preu de l'habitatge. Segons dades de la Direcció General d'Habitatge, el preu mitjà d'un metre quadrat d'un habitatge nou a Mataró a finals 2004 és de 2.930€, un 20,5% més car que un any abans.

Estancament del nombre d'assalariats

Pel que fa al conjunt de l'activitat empresarial a Mataró, si bé encara continua en situació de relatiu estancament, alguns indicadors apunten una certa reactivació.

Els 32.019 assalariats a març de 2005 suposen un creixement pràcticament nul respecte l'any anterior, si bé hi ha un augment generalitzat de l'ocupació als diferents sectors productius a excepció principalment del sector tèxtil. La davallada en la indústria tèxtil i de la confecció se situaria en 17,5% en termes relatius, el que en termes absoluts suposa perdre 960 assalariats. Cal tenir en compte que els deu sectors que més han crescut sumen un total de 999 assalariats. Dit d'una altra manera, cal la participació de deu sectors per compensar la pèrdua d'assalariats que ha provocat la indústria tèxtil i de la confecció.

Entre aquests deu sectors hi destaca els serveis sanitaris amb 174 assalariats més que fa un any i l'hostaleria amb 134. Pel que fa als treballadors autònoms i a les empreses, s'aconsegueixen en general creixements més significatius que en el cas dels assalariats. Així els treballadors per compte propi registren un creixement de l'1,3%, arribant als 8.948 treballadors. En el cas de les empreses l'increment és del 2,2% i se n'enregistren 4.155.

El nombre d'aturats creix un 9,8% respecte el 2004

El nombre d'aturats a finals del primer trimestre de 2005 se situa en 6.453 el que suposa un increment del 9,8% respecte el mateix trimestre de 2004. La taxa d'atur registrat és del 10,5% (segons el nou sistema informàtic SISPE).

Tot i l'augment en el nombre de desocupats, la variació interanual segueix una tendència clarament descendent. De fet a mitjans de 2005 s'aconsegueix una davallada en la variació interanual de desocupats registrats a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya que registra les dades de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar, fet que no succeïa des del mes de març de 2001.

Consum, mobilitat i conscienciació ambiental

En l'apartat de consum, la variació interanual en la matriculació de turismes per part de particulars registra un increment del 12%, el que ens indicaria un elevat nivell de consum entre les famílies mataronines. L'altra cara de la matriculació de turismes correspon a les empreses, que ha caigut d'un 12,3%. En conjunt a la ciutat s'han matriculat entre abril de 2004 i març de 2005, 4.443 turismes, un 1,4% més que un any abans. A banda de la seva relació amb el consum familiar, els vehicles són generadors de contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica i els accidents de trànsit. Entre juliol de 2004 i juny de 2005 a Mataró s'han comptabilitzat 404 accidents amb víctimes, un 13,1% menys que en el mateix període de 2004.

Pel que fa a la mobilitat en transport públic, tant en l'autobús urbà com en el tren de rodalies es registra una millora en les xifres de passatgers. Així en l'acumulat anual fins al mes de març de 2005 Mataró Bus hi van circular per la ciutat 4,98 milions de passatgers, i en el tren de rodalies el nombre de passatgers va arribar als 2,46 milions. Els increments interanuals d'ambdós mitjans de transport públics són de l'1,3% i del 4,9%, respectivament.

Les dades de caràcter mediambiental i de reciclatge presenten en general creixements positius. Així, per exemple, el 22,7% dels residus generats a la ciutat s'han recollit de forma selectiva, la qual cosa denota que hi ha una important conscienciació ciutadana, si bé, des del punt de vista mediambiental, la situació més idònia partiria d'una disminució en la generació de residus.

Monogràfic sobre sectors emergents i idees de negoci a Mataró

L'informe de conjuntura presenta habitualment un tema monogràfic, que en aquesta ocasió s'ha dedicat als sectors emergents i idees de negoci a Mataró, on primerament es fa una descripció del tipus d'emprenedor que s'assessora per muntar un negoci a través del Servei d'Empresa de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), i després es parla del desenvolupament de les idees de negoci en sector emergents, és a dir, aquells sectors que potencialment poden generar més ocupació en un futur immediat com són els serveis de la vida diària, els serveis de millora del marc de la vida, els serveis de lleure i els serveis de medi ambient.