Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament ajudarà a la rehabilitació de la basílica de Santa Maria

Escoltar

L'Ajuntament ajudarà a la rehabilitació de la basílica de Santa Maria

El Ple del 8 de setembre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució sobre la rehabilitació de la basílica de Santa Maria. CiU i PP van retirar les propostes de resolució que havien presentat en relació a la rehabilitació de la basílica, a favor d'un text consensuat per tots els grups municipals.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"La Basílica de Santa Maria és un dels edificis més insignes del Patrimoni arquitectònic, històric, artístic de la ciutat de Mataró. L'immoble, al marge del seu caràcter devocional i sagrat, és un singular testimoni de l'evolució cultural de la ciutat que conserva notables elements dels diferents estils arquitectònics i valuosos conjunts patrimonials (Capella del Roser, Capella del Sagrament, el campanar€), entre els que sobresurt, per la seva excel·lència, la magnífica Capella dels Dolors del segle XVIII dissenyada i decorada per Antoni Viladomat. La Basílica de Santa Maria fou declarada Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1998.

Per contribuir a la restauració de la Basílica, la parròquia de Santa Maria va impulsar la campanya Mataró Restaura Santa Maria pensant en l'horitzó de l'any 2008, data de commemoració del Mil·lenari de la parròquia. Amb aquest objectiu fou encarregat un Pla Director de Restauració, document que ha permès fer obres de restauració a la Capella del Sagrament, a les capelles de la Puríssima i de Sant Desideri i a l'altar de Sant Josep.

L'Ajuntament de Mataró dóna suport al projecte i ha propiciat encontres entre els seus promotors i altres administracions públiques i entitats per executar-lo. Entre d'altres, de la reunió concertada amb el Departament de Cultura Generalitat de Catalunya, en sorgí el compromís de l'administració autonòmica d'incloure l'actuació de la Basílica de Santa Maria al Pla d'Intervencions del 2005-2007 del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

L'envergadura del projecte, el seu abast i complexitat tècnica aconsellen als seus gestors i a l'Ajuntament de Mataró l'estudi de fórmules diverses per poder dur-lo a terme. En aquest sentit, s'han iniciat converses orientades a la constitució d'un ens de gestió integrat per l'Església, les administracions públiques i altres organisme i entitats que puguin estar-hi interessats que caldrà aprofundir i que han de permetre pautar les actuacions futures i el seu finançament.

Per les raons exposades, els Grups Municipals del PSC, CiU, PP, ICV-EUiA, i ERC proposen al Ple l'aprovació de la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. L'Ajuntament de Mataró es compromet a intensificar les converses amb la Generalitat de Catalunya i la parròquia de Santa Maria, fent-les extensives també a l'hora al Bisbat de Barcelona, a l'Administració de l'Estat i a d'altres organismes, entitats i empreses que puguin estar-hi interessades, per tal de cercar compromisos ferms de totes les parts que facin factible la signatura d'un conveni, amb la finalitat d'obtenir els recursos necessaris per finançar i executar la rehabilitació de la Basílica de Santa Maria de Mataró. Amb posterioritat les entitats signants del conveni decidiran, si cal, la creació d'un òrgan de gestió com un consorci o altra forma jurídica per tal de crear i gestionar serveis i activitats d'interès local en el marc de la pròpia Basílica.

2. L'Ajuntament de Mataró es compromet a mantenir converses amb la parròquia de Santa Maria i amb l'equip redactor del Pla Director de restauració de la Basílica de Santa Maria amb la finalitat de contribuir a actualitzar el document i programar les fases futures de l'obra, el seu desenvolupament executiu, quantificar el costos totals i parcials del projecte i establir el calendari definitiu dels treballs, d'acord amb els continguts del conveni i les possibilitats de l'ens de gestió que es creï.

3. El Govern municipal es compromet a obrir una partida pressupostària per l'exercici del 2006 per fer front a les despeses inicials originades d'aquests compromisos. Aquesta partida podrà ser ampliada d'acord amb l'evolució de les converses i els compromisos contrets en les converses.

4. Aquest acord serà traslladat al President de la Generalitat de Catalunya, a la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al President de la Diputació de Barcelona, a l'Arquebisbe de Barcelona i al Rector de la Parròquia de Santa Maria."