Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament ampliarà les inspeccions per garantir progressivament la retolació en català als establiments

Escoltar

L'Ajuntament ampliarà les inspeccions per garantir progressivament la retolació en català als establiments

El Ple va aprovar ahir una resolució per adoptar mesures que garanteixin progressivament la retolació en català als establiments comercials del municipi. El grup municipal de CiU va retirar la proposta que havia presentat al Ple en favor d'un text consensuat amb el govern.

El text íntegre de la resolució és el següent:

"La llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, d'integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb independència del lloc on s'hagi nascut, i el lligam privilegiat de Catalunya amb les terres on es parla català, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha aportat al llarg dels segles, amb veu original, una valuosa contribució a la cultura universal. A més, ha estat el testimoni de fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura específica.

Com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenim un deure amb el nostre país, i com a tal ens correspon promocionar i consolidar la llengua i cultura catalanes per garantir el reconeixement de la nostra identitat nacional.

La Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística, regula l'ús de la llengua catalana i en el capítol V regula l'activitat socioeconòmica, fent menció en els articles 31, 32 i 34 a que les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics han d'emprar, com a mínim el català en:

- La retolació i les notificacions per megafonia

- Les comunicacions i notificacions escrites

- L'atenció als consumidors i consumidores

- La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis

- L'etiquetatge i embalatge

La Llei, doncs, adopta mesures de regulació de la presència de la llengua catalana i de foment de l'ús d'aquesta llengua en tots els camps en què, per raons de mercat o d'altres, no es garanteixen prou. D'aquesta manera, les empreses públiques, les concessionàries i les de serveis públics s'incorporen activament al procés de normalització lingüística, amb la finalitat de garantir els drets lingüístics dels consumidors i consumidores. L'objectiu és aconseguir, en el món econòmic, una situació d'equitat entre les dues llengües de manera progressiva, a mesura que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya vagin adquirint un coneixement complet de la llengua catalana, i sempre per mitjà de la concertació social propiciada des de la Generalitat.

El 29 de gener de 2003 va expirar el termini d'adaptació de les disposicions de la Llei de Política Lingüística en relació al Capítol V sobre l'activitat socioeconòmica. Des de llavors, són molts els casos d'incompliment de l'esmentada Llei, i és per aquest motiu que des d'aquest Ajuntament cal adoptar les mesures necessàries per tal que els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin garantits, d'acord amb les tendències actuals del mercat.

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- Ampliar l'actuació d'inspecció i de gestió de llicències d'activitats per aquelles que actualment només requereixen una comunicació prèvia per tal de garantir progressivament la retolació en català.

Segon.- Divulgar la normativa lingüística entre les empreses instal·ladores i tècnics tal com es va fer amb la normativa urbanística de rètols.

Tercer.- Comunicar els acords a les Associacions de Comerciants, de Serveis i Gremis de Mataró."