Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats i associacions de la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats i associacions de la ciutat

El president de l'Àrea de Serveis Personals, Jaume Graupera, ha presentat aquest matí les bases reguladores de la convocatòria del 2005 per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits de Benestar Social, Salut i Consum, Ciutat Sostenible, Participació Ciutadana, Nova Ciutadania, Civisme i Cooperació, Joventut i Dona, Esports, Educació i Cultura. Els ajuts estan destinats a les associacions i entitats que desenvolupen les seves activitats a la ciutat.

Avui també s'ha donat a conèixer el balanç de les subvencions, convenis i transferències que es van atorgar al 2004.

La convocatòria de subvencions va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. La previsió pressupostària total de subvencions per al 2005 és de 396.257,97 euros, un 16,26% més respecte a l'import concedit en subvencions l'any 2004. Les convocatòries són les següents:

  • Servei de Benestar Social

       - Programes i activitats de salut pública: 2.404,05 euros.

       - Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social: 7.212,15 euros.

       - Programes i activitats per a gent gran: 3.366,15 euros.

  • Servei de Joventut i Dona

       - Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones: 2.400,00  euros.

       - Casals d'estiu: 71.000,00 euros.

       - Educació en el lleure: 11.000,00 euros.

       - Activitats organitzades per una entitat juvenil durant l'any 2005: 3.000,00 euros

  • Servei de Ciutat Sostenible:

       - Programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible: 4.800,00 euros.

  • Servei de Nova Ciutadania:

       - Sensibilització i promoció Nova Ciutadania: 4.080,00 euros.

  • Servei de Participació Ciutadana:

       - Activitats sòcioculturals de participació ciutadana: 4.794,98 euros.

  • Secció de Civisme i Cooperació:

       - Programes de sensibilització en la cooperació: 6.000 euros.

       - Programes d'intercanvis escolars: 8.700 euros.

  • Institut Municipal d'Educació:

       - Activitats extraescolars o complementàries: 48.000,00 euros

       - Colònies escolars: 11.000,00 euros.

       - Menjador escolar: 56.000,00 euros.

       - Suport al treball escolar: 12.000 euros.

  • Patronat Municipal d'Esports:

       - Activitats de promoció esportiva: 36.480,40 euros.

       - Activitats esportives extraordinàries: 21.000,00 euros.

       - Beques esportives: 6.020,24 euros.

  • Patronat Municipal de Cultura:

       - Programes anuals d'activitats culturals, concessió de beques i ajuts a l'estudi i per a activitats extraordinàries: 77.000,00 euros.

Novetats més destacades

Una de les novetats de la convocatòria de subvencions per aquest any són els canvis en les bases particulars causats per l'entrada en vigor de la Llei 28/2003, general de subvencions. Entre altres condicions, no han de concórrer en els beneficiaris cap de les prohibicions de contractar que preveu la Llei i s'inclouen nous requisits en la sol·licitud que, per facilitar la tasca de les entitats, es resumeixen en un full de declaració responsable que es posa a la seva disposició.

D'altra banda, s'introdueix també l'obligació dels beneficiaris d'utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les activitats subvencionades i també durant la realització d'aquestes activitats.

Destaca la incorporació de dues noves convocatòries de subvenció respecte a l'any 2004. Es tracta dels ajuts per a programes d'intercanvis escolars i per a suport del treball escolar.

Pel que fa els imports, tot i que s'ha produït una reducció en la partida destinada a les subvencions per a programes i activitats per a la gent gran, la mateixa quantitat s'ha incorporat al capítol de convenis amb entitats d'aquest àmbit d'actuació. Així mateix, s'ha reduït l'assignació de les convocatòries de colònies escolars i menjador escolar, diferència que es destina als nous ajuts de suport a treball escolar. Destaca l'increment d'un 25% en la consignació de les subvencions atorgades pel servei de Joventut i Dona.

Tramitació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds a les diferents subvencions s'ha establert entre el 7 de febrer i el 4 de març. Les entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les Oficines d'Atenció Ciutadana i als centres cívics de la ciutat.

D'altra banda, s'han programat per a les entitats dues sessions de formació sobre com dissenyar un projecte i preparar la documentació sol·licitada. Aquests sessions es duran a terme els dies 16 i 22 de febrer al centre Cívic de Pla d'en Boet. El text de les bases particualrs de les subvencions i l'imprès de sol·licitud es pot consultar al web de l'Ajuntament.

Previsió en subvencions, convenis, transferències per al 2005 i balanç de 2004

A part de la convocatòria de subvencions, l'Ajuntament ja preveu les aportacions que farà en concepte de convenis i transferències a entitats i institucions durant el 2005. Així, l'aportació total prevista per a aquest any en subvencions, convenis i transferències és de 2.394.298,02 euros, que representa un increment de 87.702,77 euros, és a dir un 3,80 % respecte de l'any passat, en què es van destinar 2.306.595,25 euros.

La quantitat total destinada al 2004 a subvencions, convenis i transferències atorgats a les diferents entitats i associacions de la ciutat va representar un descens del 5,43% respecte al 2003, especialment per la davallada en les transferències.

L'aportació total en convenis va ser de 1.271.665,87 euros al 2004, el que suposà un increment del 8,4% respecte l'any anterior. Pel que fa a les subvencions van baixar un 3,4% i les transferències van disminuir un 23,97%. L'import total atorgat en subvencions va pujar a 340.833,15 euros, mentre que el de transferències va ser de 694.096,23 euros.

En total, es van beneficiar d'aquests convenis, subvencions i transferències 230 entitats, associacions, gremis i col·lectius.