Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova la millora de diferents vials del Palau

Escoltar

L'Ajuntament aprova la millora de diferents vials del Palau

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment dilluns passat, 5 de setembre, dos projectes de millora que afecten a diferents vials del Palau. Els treballs, a càrrec del Servei de Manteniment, alliberaran superfície per als vianants i suposaran la renovació de l'enllumenat de la zona.

Reordenació dels carrers

El primer dels projectes aprovats fa referència a la millora dels carrers dels Bombers Madern i Clariana, de Las Siete Partidas, del Lapidario i del Germà Francisco. L'objectiu dels treballs serà reordenar el conjunt assignant a la circulació rodada l'espai necessari, i ordenant les circulacions i espais d'aparcament. El projecte permetrà alliberar superfície per als vianants i millorar l'accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques.

Les actuacions a desenvolupar són les següents:

 • S'elevaran totes les cruïlles a l'alçada de la vorera, dotant-les d'un paviment diferenciat per tal de fer més evident per als conductors que s'entra en una zona de velocitat limitada a 30 km/h.
 • Es reposarà el paviment asfàltic dels carrers dels Bombers Madern i Clariana, del Lapidario, del Germà Francisco. També del carrer de Las Siete Partidas, entre la ronda de Miguel de Cervantes i el carrer del Lapidario, i entre el carrer dels Bombers Madern i Clariana i la carretera de Mata.
 • Es construiran dos passos elevats, un entre el parc del Palau i la plaça de Tirant lo Blanc, i un altre a la ronda d'Alfons X El Savi, a l'alçada de la plaça de Tirant lo Blanc.
 • Es reurbanitzarà la vorera est del carrer del Lapidario, entre el carrer de Las Siete Partidas i la ronda d'Alfons X El Savi. Es guanyarà espai per als vianants i es reorganitzarà l'aparcament, deixant un tram en bateria i un altre en cordó. També s'hi plantaran 4 arbres nous.
 • Es reformarà la zona de jocs infantils del parc del Palau i s'hi col·locarà una tanca de fusta. També es crearà una nova zona de jocs infantils a la confluència dels carrers del Germà Francisco i del Lapidario.
 • Es col·locaran bancs en diversos punts i es reurbanitzarà el passatge del Mercat Petit, que quedarà pavimentat a un sol nivell amb llambordí de pedra artificial.

Aquest projecte té un pressupost de 358.075 euros i està previst que es pugui realitzar en 5 mesos. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

Renovació de l'enllumenat públic

El segon projecte aprovat ahir és la renovació de l'enllumenat públic a 9 vials dels mateix àmbit geogràfic. El projecte comprèn:

 • el carrer de Las Siete Partidas,
 • el carrer dels Bombers Madern i Clariana,
 • el carrer de Neil Armstrong,
 • el carrer del Lapidario,
 • el carrer del Germà Francisco
 • el carrer de Las Cántigas,
 • el tram de la ronda de Miguel de Cervantes comprès entre l'avinguda d'Amèrica i el Camí Ral,
 • la ronda de Joan d'Àustria, i
 • el tram de la ronda d'Alfons X el Savi comprès entre la carretera de Mata i la ronda de Miguel de Cervantes.

Actualment, en aquests 9 vials hi ha 132 punts de llum, i el projecte preveu instal·lar-ne 179.

El 99,9 % de la instal·lació tindrà mesures d'estalvi energètic: el 69,30% de la instal·lació tindrà instal·lat doble nivell d'il·luminació, mentre que el 30,60% tindrà reducció de flux en capçalera. Amb la nova instal·lació, l'Ajuntament preveu un estalvi energètic del 32%.

Als carrers de Las Siete Partidas, dels Bombers Madern i Clariana, de Neil Armstrong, del Lapidario, del Germà Francisco i de Las Cántigas, el projecte preveu instal·lar-hi braços murals d'1 m de llarg a una alçada de 6 m, que estaran equipats amb làmpades de vapor de sodi de 100 W.

Per il·luminar la calçada de la ronda de Miguel de Cervantes s'utilitzaran làmpades de vapor de sodi de 150 W col·locades en bàculs de 8 m d'alçada i 2,30 m de braç. Sobre el mateix bàcul també s'instal·laran llumeneres de vapor de sodi de 100 W per tal d'il·luminar la calçada.

La ronda d'Alfons X el Savi tindrà bàculs de 8 m d'alt i 2,30 m d'ample on hi haurà punts de llum de vapor de sodi de 150 W.

El projecte també preveu la renovació de l'enllumenat a diferents zones enjardinades. En aquestes, s'hi instal·laran columnes de 4m amb làmpades de 70 W de vapor de sodi.

El projecte encara ha de superar els tràmits d'aprovació definitiva i adjudicació. Un cop superats aquests tràmits, els treballs tindran un termini d'execució de 6 mesos. El pressupost és de 339.993,14 euros. Els dos projectes s'executaran de manera conjunta.